Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TOÀN LỤC ĐỊA

(cg. Pangea), đại lục duy nhất trên Trái Đất, tồn tại cách đây khoảng 300 đến khoảng 200 triệu năm, gồm phần lớn vỏ lục địa của Trái Đất mà sau đó tách ra thành các lục địa Lauradia (Laurasia) ở Bắc Bán Cầu (Bắc Mĩ và Âu - Á) và lục địa Gonvana (Gondwana) ở Nam Bán Cầu (Nam Mĩ, Phi, bán đảo Arập, Ấn Độ, Ôxtrâylia và Châu Nam Cực) trước khi tách ra lần nữa thành các lục địa như ta thấy hiện nay.