Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẰNG CHÂN - CHIÊU VĂN

hai hoàng tử đời Lý đã chiến đấu và hi sinh trong cuộc Kháng chiến chống Tống (1077). Năm 1076, hai ông dựng thuỷ trại ở Vạn Xuân (nay thuộc Hải Dương) chặn giặc. Cuối xuân 1077, chỉ huy đạo thuỷ binh gồm 400 chiến thuyền và 2 vạn quân đánh vào doanh trại của chủ tướng Quách Quỳ. Hai hoàng tử hi sinh nhưng địch bị tổn thất nặng và tạo được thời cơ cho Lý Thường Kiệt đánh vào doanh trại phó tướng Triệu Tiết.