Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TOÀN ĐẠI DƯƠNG

(cg. Panthalassa), đại dương duy nhất trên Trái Đất, tồn tại cách đây khoảng 300 triệu năm (cuối Palêôzôi) bao quanh lục địa Toàn Đại Lục (Pangea).