Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀNG ĐẠO

vòng tròn lớn của thiên cầu, là quỹ đạo biểu kiến hằng năm của Mặt Trời. Mặt phẳng HĐ nghiêng với mặt phẳng xích đạo trời một góc 23o27'. HĐ cắt xích đạo trời tại hai điểm Xuân phânThu phân.