BẢO VỆ CƠ SỞ NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2021

26/01/2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, ngày 29.11.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) đã triển khai nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ “Biên soạn Từ điển Tham vấn tâm lý” do PGS.TS Vũ Ngọc Hà làm Chủ nhiệm

Ảnh: PGS.TS Nguyễn Xuân Thức - Phản biện 1 nhận xét tại

Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày quá trình thực hiện và kết quả đạt được của công trình khoa học. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Chủ nhiệm cũng như nhóm thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thành đúng thời hạn và vượt mức kế hoạch đề ra, đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm theo thuyết minh. Nhiệm vụ đã vận dụng thành thạo lý thuyết biên soạn Từ điển học vào thực hiện nhiệm vụ; tổng quan tài liệu nghiên cứu phong phú, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu và biên soạn. Sản phẩm của nhiệm vụ là công trình khoa học đầu tiên biên soạn đầy đủ những mục từ về tham vấn tâm lý, có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng được nhu cầu của độc giả trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý đang rất được quan tâm hiện nay. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư đảm bảo chất lượng khoa học, các số liệu và tài liệu của công trình nghiên cứu có tính khái quát, cập nhật.

Kết quả đánh giá của các thành viên trong Hội đồng: nhiệm vụ đạt loại xuất sắc. Hội đồng đề xuất Chủ nhiệm nhiệm vụ mở rộng phạm vi nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo, với số lượng mục từ tương đương.

 

BÙI THỊ TIẾN