HỘI THẢO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VÀ BIÊN SOẠN BÁCH KHOA THƯ DU LỊCH Ở VIỆT NAM

26/01/2022

Ngày 24.12.2021, tại Hội trường 36 Hàng Chuối, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức Hội thảo Nghiên cứu và biên soạn Bách khoa thư du lịch ở Việt Nam theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội thảo có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ - Viện trưởng; TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Viện trưởng; TS Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện TĐH và BKT VN.

Ảnh: PGS.TS Vũ Ngọc Hà phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 38 tham luận khoa học của các báo cáo viên trong Viện TĐH và BKT VN. Ban Tổ chức chia các tham luận thành 4 nhóm vấn đề: 1. Những vấn đề chung; 2. Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam; 3. Nghiên cứu xây dựng mô hình; 4. Nghiên cứu ứng dụng biên soạn.

Trong khuôn khổ thời gian hạn hẹp, Hội thảo đã được nghe 6 báo cáo tham luận đại diện cho 4 nhóm vấn đề: Báo cáo đề dẫn (PGS.TS Vũ Ngọc Hà); Cách xử lý các mục mang tính liên ngành trong bách khoa thư du lịch (TS Hoàng Thị Nhung); Mục từ địa danh trong bách khoa thư du lịch (nghiên cứu trường hợp Từ điển địa danh, lịch sử, văn hóa du lịch Việt Nam) (ThS Phạm Thị Huyền); Loại hình du lịch mạo hiểm trong bách khoa thư du lịch ở Việt Nam (TS Quách Thị Gấm); Nghiên cứu biên soạn Bách khoa thư Ẩm thực cung đình Huế (ThS Hoàng Thị Hoa Mai); Báo cáo tổng kết và bế mạc Hội thảo (TS Nguyễn Huy Bỉnh).

Đây là Hội thảo khoa học thường niên và là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trao đổi và trình bày các vấn đề: ý tưởng xây dựng Bách khoa thư Du lịch, một số điểm lưu ý khi biên soạn Bách khoa thư Du lịch, cách xử lý các mục từ mang tính liên ngành trong Bách khoa thư Du lịch, các loại hình du lịch trong Bách khoa thư Du lịch, di sản văn hóa trong Bách khoa thư Du lịch, nghiên cứu biên soạn Bách khoa thư Du lịch tại địa phương,...   

Ngoài ra, các vấn đề: thuật ngữ, khái niệm về du lịch, lịch sử hình thành và phát triển du lịch, các tổ chức du lịch, tài nguyên du lịch, các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, kinh tế du lịch,... cũng được Hội thảo đặt ra. Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với những người nghiên cứu, biên soạn từ điển và bách khoa thư cũng như những nhà khoa học nghiên cứu về du lịch.

Hội thảo là cơ hội tốt để các nhà từ điển học và bách khoa thư học trong Viện giao lưu và học hỏi, công bố nghiên cứu khoa học, từ đó hướng tới việc biên soạn Bách khoa thư Du lịch ở Việt Nam nói chung và ở các địa phương của Việt Nam nói riêng. Ngoài những báo cáo và những đóng góp đã được trình bày trong buổi Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ và ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý ngành du lịch và cộng đồng - những người quan tâm tới Bách khoa thư Du lịch Việt Nam, cùng nhau góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, biên soạn để các công trình này sớm được xuất bản phục vụ du khách và cộng đồng. Các bài viết gửi đến Hội thảo đã được Ban Biên tập chọn lựa, biên tập và đọc duyệt, in thành cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2021 “Nghiên cứu và biên soạn Bách khoa thư Du lịch ở Việt Nam”, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, PGS.TS Vũ Ngọc Hà trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã nhiệt tình gửi báo cáo tham dự, góp phần làm nên thành công của Hội thảo

 

 

BÙI THỊ TIẾN