HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

26/01/2022

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 17.12.2021, tại Hội trường Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN), 36 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chi bộ Viện TĐH và BKT VN đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, đảng ủy viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện TĐH và BKT VN; TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện TĐH và BKT VN và toàn thể đảng viên Chi bộ Viện TĐH và BKT VN.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Phương Châm,

        Đảng ủy viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022. Trong năm vừa qua, Chi bộ đã có được những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng. Về nghiên cứu khoa học, Viện đã nghiệm thu xong 12 đề tài cấp Cơ sở và 01 đề tài cấp Bộ, tổ chức thành công 1 hội thảo thường niên (có in kỷ yếu) và 4 tọa đàm trong khuôn khổ hoạt động khoa học. Các đảng viên tích cực tham gia viết bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế. Năm 2021, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư đã mở ra chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có thể nói, đây là một nỗ lực lớn của Chi bộ cũng như các đảng viên trong Chi bộ. Năm 2022, Chi bộ Viện TĐH và BKT VN tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Chi bộ; phát huy vai trò của quần chúng trong việc giám sát, đóng góp ý kiến, phê bình và tự phê bình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng; thực hiện công tác xây dựng, tổ chức Đảng. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết. Chi ủy Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đề xuất, kiến nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quan tâm nhiều hơn đến việc tập huấn, bồi dưỡng chính trị cho các đảng viên thông qua các lớp học; tổ chức tập huấn, hội thảo trao đổi về những kinh nghiệm và bài học trong công tác Đảng để nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Đảng cho Cấp ủy. Nhìn chung các ý kiến phát biểu đều khẳng định trong năm 2021 Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện chủ trương Đảng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị; các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên. Báo cáo Tổng kết cần nhấn mạnh đến khó khăn chung trong năm, những thành tích đã đạt được của Viện là cơ sở vững chắc để các đảng viên có thêm niềm tin vào sự chỉ đạo của Chi ủy. Ngoài ra, Chi ủy nên tổ chức cuộc gặp gỡ quần chúng để lắng nghe và hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của quần chúng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Châm đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã đạt được trong năm qua, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đồng chí cũng mong muốn Viện tiếp tục có những định hướng khoa học tốt hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.   

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành bầu được 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 24 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.   

 

 

BÙI THỊ TIẾN