HỘI NGHỊ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022

26/01/2022

Ngày 16.12.2021 Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự chỉ đạo hội nghị có PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện các phòng ban chức năng Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Viện.

Ảnh: PGS.TS Nguyễn Đức Minh phát biểu tại Hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị, PGS. TS. Vũ Ngọc Hà - Viện trưởng đã trình bày bản Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ  công tác năm 2022. Trong năm 2021, Viện có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhân sự. Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, nhưng trên cơ sở kế thừa thành tựu của những năm trước, các mặt hoạt động của Viện năm 2021 nhìn chung được duy trì ổn định, tổ chức triển khai và thực hiện đạt kết quả tốt.

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu có năng lực chuyên môn, năng động, sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Lãnh đạo Viện quyết đoán, dân chủ trong việc hoạch định phương hướng, kế hoạch chung. Những yếu tố trên tạo tiền đề vững chắc để Viện hoàn thành nhiệm vụ được giao trên mọi mặt công tác, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa lãnh đạo Viện với Chi ủy và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Viện (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh). Mọi chủ trương, nhiệm vụ công tác trọng tâm đều được bàn bạc, thảo luận, dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy được sức mạnh tập thể và sự sáng tạo của viên chức và người lao động trong đơn vị.

Lãnh đạo Cấp uỷ, Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động khoa học của Viện: nghiệm thu đúng hạn các hệ đề tài (cấp Bộ, cấp Cơ sở) và tổ chức thành công các buổi sinh hoạt khoa học, tọa đàm, hội thảo của Viện. Cụ thể, năm 2021, Viện đã nghiệm thu xong 12 đề tài cấp Cơ sở và 01 đề tài cấp Bộ, tổ chức thành công 4 tọa đàm trong khuôn khổ hoạt động khoa học. Hội thảo Nghiên cứu và biên soạn Bách khoa thư du lịch ở Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của toàn thể viên chức và người lao động trong và ngoài Viện và được in kỷ yếu (Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc).

Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp tổ chức, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động hằng năm theo quy định và chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị viên chức, người lao động. Vận động viên chức, người lao động thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc tham gia quản lý cơ quan theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Đức Minh đánh giá cao nỗ lực mà Viện đã đạt được trong năm 2021. Viện đã chủ động hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, chỉ số KPI tăng gấp đôi so với năm trước (111 điểm so với 60 điểm năm 2020). Đây là nền tảng tạo đà cho việc thực hiện tốt những nhiệm vụ, chủ trương trong những năm tiếp theo.

Về phương hướng công tác năm 2022, Viện đặt mục tiêu trọng tâm là hướng đến các công trình nghiên cứu và biên soạn từ điển, bách khoa thư với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của độc giả trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hợp quốc tế và hợp tác với các tác địa phương, tìm kiếm nguồn đề tài liên quan đến chuyên ngành Từ điển học và Bách khoa thư học. Tiếp tục đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Viện tin tưởng giao phó.

BÙI THỊ TIẾN