TỌA ĐÀM KHOA HỌC THÁNG 11

12/11/2021
Ngày 9.11.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức tọa đàm sinh hoạt khoa học thường kỳ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thành phần tham dự có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động trong Viện.

Tọa đàm sinh hoạt khoa học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp

Bốn nhà khoa học đã trình bày tại tọa đàm: 1) ThS Bùi Thanh Dũng, phòng Bách khoa thư Tổng hợp trình bày báo cáo Hiệp hội Từ điển học châu Á - Mô hình triển vọng cho Hội Từ điển học Việt Nam. Báo cáo đã cung cấp thông tin khái lược về Hội Từ điển học châu Á và các hoạt động chính của Hiệp hội; Mô hình triển vọng của Hội Từ điển học Việt Nam trong tương lai. 2) TS Nguyễn Thị Huyền, phòng Từ điển Ngôn ngữ trình bày báo cáo Giới thiệu ngân hàng ngữ liệu tiếng Việt (thuộc nhiệm vụ Biên soạn Từ điển tiếng Việt cỡ lớn). Bài viết chỉ ra trong nghiên cứu ngôn ngữ, đặc biệt là lĩnh vực từ vựng, ngữ nghĩa, việc xây dựng một ngân hàng ngữ liệu từ ngữ là quan trọng và cần thiết. Công việc này đã được thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, việc xây dựng ngân hàng ngữ liệu mới được thực hiện trong những năm gần đây và chỉ trong phạm vi các trung tâm, cơ sở nghiên cứu và biên soạn từ điển. Nghiên cứu đã giới thiệu rõ cơ sở xây dựng ngân hàng ngữ liệu tiếng Việt và chương trình tra cứu ngữ liệu tiếng Việt. 3) ThS Phạm Thị Huyền, phòng Bách khoa thư Tổng hợp trình bày báo cáo Mục từ nhân vật trong bách khoa thư về nghề thủ công cổ truyền ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Từ điển bách khoa nghề thủ công truyền thống ở Việt Nam). Thông qua việc nghiên cứu tư liệu, báo cáo cung cấp cho người nghe khái quát về các mục từ ông/bà tổ nghề, phác thảo cấu trúc mục từ nhân vật trong Bách khoa thư về nghề thủ công cổ truyền ở Việt Nam. 4) PGS.TS Tạ Văn Thông, phòng Từ điển Ngôn ngữ thuyết trình báo cáo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam với việc biên tập Bách khoa toàn thư Việt Nam. Báo cáo chỉ ra công tác biên tập bản thảo bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam cần mang tính “toàn diện”, “chính xác”, “cập nhật”. Biên tập nội dung phải xem xét đến các vấn đề: văn bản, các loại mục từ, hình ảnh, sơ đồ, biểu bảng. Biên tập kĩ thuật chú trọng đến: đầu mục, số liệu, tên tác giả biên soạn, tài liệu tham khảo, chuyển chú, sách dẫn, phần phụ lục.                 

Buổi tọa đàm khoa học đã thu hút ý kiến trao đổi xoay quanh nội dung các vấn đề của 4 báo cáo đã trình bày. Các ý kiến đã thống nhất về việc Viện TĐH và BKT VN có đủ yếu tố, điều kiện để tham gia công tác biên tập Bách khoa toàn thư Việt Nam, vì vậy Viện nên đề xuất với Ban Chủ nhiệm Đề án về vấn đề này. Có ý kiến về việc cần làm rõ Hiệp hội Từ điển học châu Á hoạt động từ nguồn kinh phí nào, bao nhiêu người tham gia, có thành viên là người Việt Nam không? Phân hội Từ điển học thuộc Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cần phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học, nên mời thêm các thành viên là người Việt Nam ở nước ngoài. Kho phiếu trong ngân hàng ngữ liệu tiếng Việt cần nhập vào phần mền tin học để thuận tiện trong công tác tra cứu. v.v. Những câu hỏi trong buổi tọa đàm đã được các báo cáo viên trao đổi, thảo luận.

Thông qua buổi tọa đàm, viên chức và người lao động có điều kiện trao đổi khoa học những vấn đề đang nghiên cứu và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới. PGS.TS Vũ Ngọc Hà - Viện trưởng Viện TĐH và BKT VN ghi nhận đóng góp của các báo cáo viên và sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các nhà khoa học trong và ngoài Viện. 

Bùi Thị Tiến