Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Tổng kết phong trào Thi đua năm 2018 của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

20/12/2018
Sáng ngày 14.12.2018, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổng kết phong trào thi đua năm 2018.

Tham dự hội nghị có TS. Bạch Hồng Việt, Phó Viện trưởng phụ trách, Chủ tịch Hội đồng Thi đua của Viện; PGS.TS. Lại Văn Hùng - Tổng Biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng; TS. Đặng Thị Phượng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch

 

Mở đầu TS. Bạch Hồng Việt trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Thi đua năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Viện. Tiếp theo hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan. Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện. PGS.TS. Phạm Hùng Việt đồng ý với các nội dung báo cáo, đồng chí góp ý thêm mỗi cán bộ ở vị trí nào thì hãy làm tốt công việc của mình ở vị trí đó. Đồng chí nào thuộc phòng chuyên môn thì hãy làm tốt công tác chuyên môn, đồng chí nào thuộc phòng phục vụ thì làm tốt công tác phục vụ. Luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong cơ quan. TS. Trần Văn Duy phát biểu về phong trào của Viện ngày càng đi vào nền nếp, ngày càng dân chủ. Tuy nhiên cần có quy chế đánh giá một cách khách quan, lượng hóa công việc, cần giao lưu đối thoại giữa Ban lãnh đạo Viện và các cán bộ chủ chốt các phòng để công việc được trôi chảy. Cần có những thông báo kịp thời đặc biệt là những văn bản của Viện Hàn lâm liên quan đến chính sách, đời sống,... của cán bộ, viên chức và người lao động. PGS.TS. Phạm Văn Tình cũng tán thành bản Báo cáo và cho rằng: bản thân luôn cố gắng chấp hành nội quy cơ quan và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các cán bộ, viên chức cần thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc; cần giao ban khoảng 1 tháng 1 lần. TS. Nguyễn Huy Bỉnh cũng tán thành với bản Báo cáo và các ý kiến góp ý trước và cho rằng:ở cơ quan chuyên môn cần chú trọng vào các hoạt động chuyên môn, trong đó có đề tài cấp cơ sơ, cấp Bộ; vấn đề phòng cháy chữa cháy cần chú ý hơn.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tiếp theo, TS. Đặng Thị Phượng thông báo kết quả họp Hội đồng thi đua của Viện: 02 tập thể được đề nghị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp phòng; 04 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 06 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 02 cán bộ dược đề nghị xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 01 cán bộ được đề nghị nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm. Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Phượng thông báo kết quả họp của Hội đồng thi đua lần lượt các tập thể được đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đọc bản báo cáo thi đua của phòng. Cuối cùng, hội nghị bỏ phiếu bầu cho các danh hiệu.

Đại diện các Phòng, cá nhân báo cáo thành tích

 

Kết thúc hội nghị, TS. Bạch Hồng Việt tiếp thu những ý kiến đóng góp; đánh giá cao kết quả đạt được của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời mong muốn các cán bộ trong Viện tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần làm việc hăng say, năng động và hiệu quả để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm 2019.

TRẦN THỊ PHƯỢNG