NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

26/11/2021

Hệ đề tài cấp Cơ sở của Viện tập trung vào những vấn đề thực tiễn biên soạn từ điển và bách khoa thư: Từ điển bách khoa các tác gia đoạt giải Nobel văn học (giai đoạn 1) (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Như Trang); Từ điển bách khoa Trang phục các dân tộc Việt Nam (phần 2) (Chủ nhiệm: TS. Lại Thị Tố Quyên); Bách khoa thư Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (giai đoạn 1) (Chủ nhiệm: ThS. Cung Thị Thu Hằng); Từ điển bách khoa về từ điển chuyên ngành và thuật ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 (Chủ nhiệm: ThS. Hà Thị Quế Hương); Biên soạn Từ điển bách khoa về các nhân vật tiêu biểu triều Nguyễn (phần 2) (Chủ nhiệm: ThS. Lưu Thị Liên); Từ điển bách khoa Nghề thủ công truyền thống xứ Đoài (Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Tiến); Mô hình định nghĩa trong Oxford First Dictionary (Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Thu Hà); Số hóa ngân hàng dữ liệu ngữ cảnh tiếng Việt (phần 2) (Chủ nhiệm: ThS. Đặng Hoàng Hải); Từ điển bách khoa Sông núi Việt Nam (giai đoạn 1) (Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Hường); Từ điển bách khoa về công tác văn thư lưu trữ ở Việt Nam (Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Hoa Mai); Từ điển bách khoa về các công trình bách khoa ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 (Chủ nhiệm: Hà Thùy Dương); Từ điển bách khoa về Từ điển ngôn ngữ ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 (Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Huyền).

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự cố gắng của các Chủ nhiệm nhiệm vụ cũng như nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành đúng thời hạn và đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm theo thuyết minh. Kết quả: có 10 đề tài cấp Cơ sở đạt loại Xuất sắc và 2 đề tài đạt loại Khá. Sau khi nghiệm thu, các báo cáo tổng hợp của đề tài sẽ chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và lưu tại Thư viện Viện TĐH và BKT VN làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu và học tập.

 

Trương Quỳnh Anh