Hội thảo khoa học: Cách mạng 4.0 với công tác nghiên cứu biên soạn từ điển và bách khoa thư

17/01/2021

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm biên soạn, biên tập khi thực hiện công việc làm từ điển, bách khoa thư trong thời buổi công nghệ số hiện nay. Hội thảo đã nhận được 17 báo cáo tham luận trong có có 8 báo cáo trình bày tại hội trường.

Tại hội thảo, xoay quanh chủ đề và các báo cáo tham luận, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, trao đổi nhằm hoàn thiện phương pháp nghiên cứu, kỹ năng biên soạn, biên tập từ điển và bách khoa thư đáp ứng yêu cầu công việc. Trong thời buổi số hóa hiện nay, người làm từ điển và bách khoa thư không chỉ cần có nghiệp vụ chuyên môn giỏi mà còn cần sự hiểu biết nhất định về công nghệ để làm chủ các phần mềm, công cụ, ứng dụng hiện đại.

Chí Thanh