Tọa đàm Khoa học: “Nghiên cứu các ngôn ngữ nhóm Việt (VIETIC) trong sự hợp tác giữa Viện Ngôn ngữ học Nga và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam”

11/01/2018
Sáng ngày 22.12.2017, tại Hội trường Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm khoa học: Nghiên cứu các ngôn ngữ nhóm Việt (VIETIC) trong sự hợp tác giữa Viện Ngôn ngữ học Nga và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; diễn giả là nhà ngôn ngữ học Irina Samarina, Viện Ngôn ngữ học - Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí Lãnh đạo Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam cùng đông đảo các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện.

Trong buổi tọa đàm, nhà ngôn ngữ học Irina Samarina đã giới thiệu về quá trình hợp tác giữa Viện Ngôn ngữ học Nga với Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, về dự án hợp tác giữa hai bên; trình bày các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện dự án; những trải nghiệm của nhóm chuyên gia khi điền dã tại các địa phương tại các tỉnh miền Trung sát biên giới Việt - Lào; những kinh nghiệm thu được khi tiếp xúc với người dân để tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc.

Quá trình điền dã của nhóm chuyên gia nghiên cứu Việt - Nga được thực hiện từ năm 2008 đến năm 2017, nghiên cứu những ngôn ngữ Mày, Rục, Sách, Mã Liềng, Kari Phoọng, Arem; sử dụng phương pháp Anket điều tra xây dựng được bảng từ vựng với khoảng 4.100 từ ngữ (bằng tiếng Việt, Nga, Anh), Anket ngữ pháp thực hiện được khoảng 1.000 câu, với phần mềm phân tích thống kê hiện đại như Speech Analyzer, Pratt, SoundForge, v.v. cùng với thu âm và ghi hình. Trong thời gian tới nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục công việc với tiếng Thổ ở khu vực này.

Sau phần thuyết trình của diễn giả là các ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà nghiên cứu như PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng, PGS.TS. Phạm Hùng Việt, PGS.TS. Tạ Văn Thông, TS. Đặng Thị Phượng… nhấn mạnh đến tính cấp thiết, cách thức tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu và điền dã về ngôn ngữ của các nhóm dân tộc ở vùng Bắc Trung Bộ, nơi nguy cơ mai một đang hiện dần theo thời gian.

Irina Samarina với các nhà nghiên cứu tham dự Tọa đàm

Kết thúc, đại diện cho Lãnh đạo Viện - PGS.TS. Lại Văn Hùng, Viện trưởng - đánh giá cao những kết quả của nhóm nghiên cứu của hai Viện và khẳng định Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, ủng hộ và giúp đỡ trong hợp tác quốc tế giữa Viện Ngôn ngữ học - Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga với Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; đồng thời giao cho phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế triển khai các phần việc hợp tác tiếp theo.

Bùi Dũng

 

Các tin cũ hơn.............................