Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

21/12/2017
Sáng ngày 20.12.2017, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự Hội nghị về phía Viện Hàn lâm có: PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; đại diện lãnh đạo các ban chức năng: Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tổ chức - cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Đại biểu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dự Hội nghị

 

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, PGS.TS. Lại Văn Hùng, Viện trưởng đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đảng - Đoàn thể theo phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả”. Cụ thể trên các mặt hoạt động đó là:

Viện trưởng PGS.TS. Lại Văn Hùng đọc Báo cáo Tổng kết

 

Về công tác quản lý, điều hành: Chi ủy và lãnh đạo Viện đã tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của năm; phân tích những khó khăn nhằm đưa ra giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra và khai thác những thuận lợi nhằm nâng cao uy tín, vai trò, tầm vóc của viện với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài viện Hàn lâm. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm giữa các đồng chí trong lãnh đạo đơn vị; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức được thực hiện tốt. Thống nhất, điều hành giữa các tổ chức, đoàn thể. Cán bộ, viên chức Viện đều thực hiện tốt kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính. Chăm lo, quan tâm tới công tác chuyên môn, học tập cho cán bộ, nhất là đưa các cán bộ trẻ tham gia vào các hệ đề tài, nhiệm vụ. Cán bộ, viên chức Viện đều thực hiện tốt kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính.

Trong năm 2017 đã đạt hiệu quả thiết thực trong việc tham mưu cho việc triển khai thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam; Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn (2017-2019).

Về công tác kiện toàn bộ máy quản lý hành chính: cũng đã đạt được những kết quả nhất định trong việc: bổ sung 1 Phó Viện trưởng và 1 Phó Tổng biên tập; kiện toàn bộ máy cấp phòng; điều chuyển cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Về công tác nghiên cứu khoa học: Viện đã tổ chức, chủ trì, thực hiện các hệ đề tài khoa học các cấp và đạt được kết quả đáng kể. Trong đó, có 04 đề tài cấp bộ ("Từ điển tiếng Việt cỡ lớn", "Nghiên cứu, xây dựng mô hình bách khoa thư địa phương", "Bách khoa về từ điển và bách khoa thư ở Việt Nam", "Bách khoa thư về cải cách hành chính") và 09 đề tài cấp cơ sở; 01 đề tài hợp tác nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đã nghiệm thu thành công ("Từ điển Tuyên Quang") và 01 đề tài hợp tác với Ủy ban Dân tộc ("Từ điển về công tác dân tộc ở Việt Nam"). Các đề tài, nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ đề ra, có chất lượng.

Trong năm 2017, Viện cũng đã tiến hành nhiều hội thảo nghiên cứu khoa học, tiêu biểu Hội thảo Các nhà từ điển học và bách khoa thư trẻ lần thứ 3 và hội thảo Từ điển về công tác dân tộc ở Việt Nam.

Về công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế: Thực hiện xét duyệt đề cương hệ đề tài cấp viện năm 2018; bảo vệ đề tài cấp cơ sở năm 2017; thường xuyên đôn đốc công tác nghiên cứu khoa học. Về hợp tác quốc tế, trong năm 2017 có 03 đoàn đi công tác ở Nhật Bản, Pháp, Mỹ và đón 02 đoàn khách Mỹ, Nga đến Viện làm việc, trao đổi khoa học.

Về chế độ chính sách: Thực hiện tốt Nghị định 40; giải quyết chế độ hưu trí cho 04 cán bộ; bổ sung đầy đủ công tác hồ sơ lưu trữ; công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc quy hoạch cán bộ, hỗ trợ kinh phí học tập và đã có 03 cán bộ thi đỗ Nghiên cứu sinh, 02 Tiến sĩ bảo vệ thành công.

Về công tác thông tin - thư viện, xuất bản và tạp chí, công tác thông tin website: Trên cơ sở hoạt động nghiên cứu khoa học và thông tin thư viện, nhiều cán bộ nghiên cứu của Viện đã có bài đăng trên nhiều tạp chí khoa học khác nhau, xuất bản 02 cuốn sách. Tạp chí đã ra 05 số với 120 trang/1 số, riêng số 5 lên tới 250 trang đã thể hiện những cố gắng vượt bậc của cấn bộ, biên tập viên Phòng Biên tập – Trị sự Tạp chí. Công tác thông tin website đã được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Trên các lĩnh vực công tác như công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, công tác quân sự tự vệ, phòng cháy chữa cháy, quản lý cơ sở vật chất… đều đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam có 02 tập thể được đề nghị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 02 tập thể được đề nghị xét tặng “Cờ thi đua cấp Viện Hàn lâm KHXHVN”; 04 tập thể được đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN”; 06 tập thể lao động xuất sắc cấp phòng; 05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; 10 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 cán bộ được đề nghị xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 02 cán bộ được đề nghị nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn – Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ,

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó tập trung nhấn mạnh các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi; (2) Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận và đội ngũ chuyên gia của Viện, tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác phục vụ nghiên cứu quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, hành chính, tổ chức, kế toán, thư viện, cải cách thủ tục hành chính; (3) Triển khai các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học được Viện Hàn lâm phê duyệt hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao.

Ngoài báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, toàn thể Hội nghị còn được lắng nghe thêm 02 báo cáo khác đó là: Báo cáo thực hiện tài chính và Báo cáo thanh tra nhân dân trong năm 2017.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu và đại diện các Ban chức năng Viện Hàn lâm đều đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam trong năm 2017, mong muốn các cán bộ và tập thể Viện tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần làm việc hăng say, năng động và hiệu quả để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm công tác tiếp theo.

 

Dương Thị Dung

 

 

Các tin cũ hơn.............................