Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

15/12/2017
Sáng ngày 14.12.2017, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: PGS.TS. Lại Văn Hùng, Viện trưởng, Bí thư Chi bộ; PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học; TS. Bạch Hồng Việt và TS. Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng của Viện, TS. Bạch Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng trình bày Báo cáo công tác thi đua khen thưởng của Viện năm 2017 và phương hướng thi đua năm 2018, công bố danh sách cá nhân và tập thể đề nghị khen thưởng cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) năm 2017 để bầu. Sau khi nghe 10 cá nhân và 06 tập thể đọc báo cáo thành tích, các cán bộ trong viện đã phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu như sau: 10 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sơ sở (gồm: Trịnh Thị Ly, Hoàng Thị Hoa Mai, Đặng Thị Phượng, Bùi Thị Tiến, Nguyễn Thị Thanh NgaĐặng Hoàng HảiNguyễn Như TrangHà Thùy Dương, Dương Thị Dung, Ngô Huy Biên); 06 đơn vị đăng ký tập thể lao động xuất sắc (gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Biên tập - Trị sự, Phòng Thư ký-Biên tập Khoa học Xã hội, Phòng Từ điển Chuyên ngành và Thuật ngữ, Phòng Thông tin - Thư viện).

Cũng dựa trên kết quả bỏ phiếu kín, một số danh hiệu thi đua khen thưởng đã được đề xuất lên cấp Viện Hàn lâm khen tặng, cụ thể như sau: Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Viện Hàn lâm đối với đồng chí Đặng Thị Phượng, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm do có thành tích 2 năm liền là Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở đối với 02 đồng chí Dương Thị Dung và Hoàng Thị Hoa Mai; Danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc và Cờ Thi đua của Viện Hàn lâm đối với Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam và Tạp chí “Từ điển học và Bách khoa thư”, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm đối với bốn tập thể là Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư”, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tếPhòng Biên tập - Trị sựPhòng Từ điển Chuyên ngành và Thuật ngữ.

Các Phòng ban báo cáo tại Hội nghị

 

Hội nghị thông qua Nghị quyết và kết thúc trong sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

 

Lê Thị Hải Chi

Các tin cũ hơn.............................