Hội nghị tập huấn công tác Tạp chí xuất bản 2013 (21/07/2016)

Hội nghị tập huấn công tác Tạp chí xuất bản 2013

Lễ ra mắt Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (30/11/2015)

Lễ ra mắt Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Tin về thành lập Ban Chủ nhiệm đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (15/10/2015)

Tin về thành lập Ban Chủ nhiệm đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Tin về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (15/10/2015)

Tin về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM (19/06/2015)

LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam cho TS. Bạch Hồng Việt (16/04/2015)

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam cho TS. Bạch Hồng Việt

Hội thảo khoa học các nhà Từ điển học và Bách khoa thư trẻ (lần thứ I) (26/03/2015)

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁC NHÀ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ TRẺ

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015 (05/03/2015)

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015

Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (03/03/2015)

Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (03/03/2015)

Thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam