Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (09/11/2020)

Ngày 9.11.2020, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã diễn ra cuộc họp lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phần tham dự gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. Chủ trì cuộc họp, PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Hội thảo quốc gia: “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017) và Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” (07/11/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017), sáng ngày 26/10/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017) và Chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và phát biểu khai mạc.

Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (18/10/2017)

Sáng ngày 13.10.2017, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam cho TS. Nguyễn Huy Bỉnh.

Giải Bóng bàn nội bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - 2016 (19/03/2017)

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và tổng kết một năm hoạt động của toàn cơ quan, nhằm chào đón năm mới 2017, vào ngày 05/01/2017, tại Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam đã diễn ra buổi khai mạc Giải bóng bàn nội bộ Viện. Đây là một hoạt động thường niên do Công đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Công đoàn Viện) tổ chức nhằm tăng cường tình đoàn kết cũng như rèn luyện sức khỏe cho các đoàn viên công đoàn trong Viện.

HỢP TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN “BÁCH KHOA THƯ CÁC NGÔN NGỮ VIETIC CỔ Ở VIỆT NAM” (21/07/2016)

HỢP TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN “BÁCH KHOA THƯ CÁC NGÔN NGỮ VIETIC CỔ Ở VIỆT NAM”

ĐẠI HỌC TRÀ VINH LÀM VIỆC VỚI VIỆN TĐH & BKT VN (21/07/2016)

ĐẠI HỌC TRÀ VINH LÀM VIỆC VỚI VIỆN TĐH & BKT VN

ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI NHÀ BÁO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (21/07/2016)

ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI NHÀ BÁO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

RA MẮT TỪ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEANER’ DICTIONARY (OALD) ANH - VIỆT (21/07/2016)

RA MẮT TỪ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEANER’ DICTIONARY (OALD) ANH - VIỆT

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BÁCH KHOA THƯ TÂM LÍ HỌC” (21/07/2016)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BÁCH KHOA THƯ TÂM LÍ HỌC”

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TĐH & BKT VN HỌP PHIÊN THƯỜNG KÌ (21/07/2016)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TĐH & BKT VN HỌP PHIÊN THƯỜNG KÌ