LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM (19/06/2015)

LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam cho TS. Bạch Hồng Việt (16/04/2015)

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam cho TS. Bạch Hồng Việt

Hội thảo khoa học các nhà Từ điển học và Bách khoa thư trẻ (lần thứ I) (26/03/2015)

HỘI THẢO KHOA HỌC CÁC NHÀ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ TRẺ

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015 (05/03/2015)

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác khoa học năm 2015

Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (03/03/2015)

Quyết định thành lập Hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (03/03/2015)

Thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

TIN KHOA HỌC (29/12/2014)

TIN KHOA HỌC 12/2014

Xuất bản Từ điển Bách khoa Britannica dạng rút gọn sang tiếng Việt (29/12/2014)

Xuất bản Từ điển Bách khoa Britannica dạng rút gọn sang tiếng Việt

Phê duyệt đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (12/08/2014)

Phê duyệt đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thương hiệu MAGGI và hơn một thập niên với từ điển tiếng Việt (30/05/2014)

Ngày 10 tháng 4 năm 2014, tại Hà Nội, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam phối hợp với công ty Nestlé Việt Nam tổ chức buổi lễ ra mắt công trình nghiên cứu công bố kết quả bổ sung phần chú giải, khẳng định quyền sở hữu trí tuệ của Nestlé đối với từ “magi” trong từ điển Việt Nam và ra mắt cuốn sách “MAGGI - Magi trong từ điển tiếng Việt và nhãn hiệu của Nestlé”.