HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 (26/01/2022)

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 17.12.2021, tại Hội trường Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN), 36 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chi bộ Viện TĐH và BKT VN đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, đảng ủy viên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện TĐH và BKT VN; TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện TĐH và BKT VN và toàn thể đảng viên Chi bộ Viện TĐH và BKT VN.

HỘI NGHỊ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022 (26/01/2022)

Ngày 16.12.2021 Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự chỉ đạo hội nghị có PGS.TS Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện các phòng ban chức năng Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Viện.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 (26/11/2021)

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, ngày 22 - 23.11.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) đã triển khai nghiệm thu 12 đề tài khoa học cấp Cơ sở.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC THÁNG 11 (12/11/2021)

Ngày 9.11.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức tọa đàm sinh hoạt khoa học thường kỳ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thành phần tham dự có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động trong Viện.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC THÁNG 10 (24/10/2021)

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức Tọa đàm sinh hoạt khoa học thường kỳ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 21.10.2021. Thành phần tham dự có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động trong Viện tham gia.

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 (09/10/2021)

Thực hiện Quyết định số 1302/QĐ-HĐGDQPAN ngày 6.10.2021 của Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Hai Bà Trưng, ngày 19.10.2021, Ban Chỉ huy quân sự Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng dành cho đối tượng 4 năm 2021.

BỔ NHIỆM TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ NĂM 2021 (11/06/2021)

Ngày 11.6.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tiếp nhận Quyết định số 666/QĐ-KHXH ngày 7.6.2021 về việc bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Hà, PGS.TS, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng, Quyền Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư giữ chức Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC BÁCH KHOA THƯ TRONG CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH TRA CỨU Ở VIỆT NAM (22/04/2021)

Sáng 26.4.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện TĐH và BKT VN) tổ chức Tọa đàm khoa học về Bách khoa thư trong các loại công trình tra cứu ở Việt Nam do PGS.TS Tạ Văn Thông thuyết trình.

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2021 (05/04/2021)

Sáng 5.4.2021, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2021. Tham dự có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, Trưởng ban Thi đua khen thưởng; TS Nguyễn Huy Bỉnh, Phó Viện trưởng, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng; TS Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ (30/03/2021)

Sáng 30.3.2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ đối với Viện Ngôn ngữ học và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.