Giải Bóng bàn nội bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - 2016 (19/03/2017)

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và tổng kết một năm hoạt động của toàn cơ quan, nhằm chào đón năm mới 2017, vào ngày 05/01/2017, tại Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam đã diễn ra buổi khai mạc Giải bóng bàn nội bộ Viện. Đây là một hoạt động thường niên do Công đoàn Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Công đoàn Viện) tổ chức nhằm tăng cường tình đoàn kết cũng như rèn luyện sức khỏe cho các đoàn viên công đoàn trong Viện.

HỢP TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN “BÁCH KHOA THƯ CÁC NGÔN NGỮ VIETIC CỔ Ở VIỆT NAM” (21/07/2016)

HỢP TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN “BÁCH KHOA THƯ CÁC NGÔN NGỮ VIETIC CỔ Ở VIỆT NAM”

ĐẠI HỌC TRÀ VINH LÀM VIỆC VỚI VIỆN TĐH & BKT VN (21/07/2016)

ĐẠI HỌC TRÀ VINH LÀM VIỆC VỚI VIỆN TĐH & BKT VN

ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI NHÀ BÁO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (21/07/2016)

ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI NHÀ BÁO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

RA MẮT TỪ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEANER’ DICTIONARY (OALD) ANH - VIỆT (21/07/2016)

RA MẮT TỪ ĐIỂN OXFORD ADVANCED LEANER’ DICTIONARY (OALD) ANH - VIỆT

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BÁCH KHOA THƯ TÂM LÍ HỌC” (21/07/2016)

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BÁCH KHOA THƯ TÂM LÍ HỌC”

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TĐH & BKT VN HỌP PHIÊN THƯỜNG KÌ (21/07/2016)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TĐH & BKT VN HỌP PHIÊN THƯỜNG KÌ

HỢP TÁC KHOA HỌC VIỆT – LÀO (21/07/2016)

HỢP TÁC KHOA HỌC VIỆT – LÀO

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC & BÁCH KHOA THƯ NHIỆM KÌ MỚI HỌP MẶT NHÂN 21-6 (21/07/2016)

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC & BÁCH KHOA THƯ NHIỆM KÌ MỚI HỌP MẶT NHÂN 21-6

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM HỌP PHIÊN THƯỜNG KÌ (21/07/2016)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM HỌP PHIÊN THƯỜNG KÌ