Giới thiệu về Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

20/08/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam được thành lập từ tháng 8 năm 2008. Hiện nay Chi bộ có 20 đảng viên.

 

Chi ủy hiện nay gồm:

 

        - Bí thư: PGS.TS Lại Văn Hùng

 

        - Phó Bí thư: TS. Bạch Hồng Việt

 

        - Các Ủy viên: TS. Đặng Thị Phượng, TS. Nguyễn Thị Thanh Hảo,

                                ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

1

Ngô Huy Biên

2

Nguyễn Huy Bỉnh

3

Dương Thị Dung

4

Nguyễn Thúy Hạnh

5

Nguyễn Thị Thu Hảo

6

Nguyễn Thị Thanh Hảo

7

Nguyễn Thủy Hồng

8

Lại Văn Hùng

9

Phạm Thị Huyền

10

Trần Thị Hường

11

Trịnh Thị Ly

12

Nguyễn Trà My

13

Nguyễn Thị Thanh Nga

14

Đặng Thị Phượng

15

Lại Thị Tố Quyên

16

Tạ Văn Thông

17

Phạm Văn Tình

18

Bùi Thị Tiến

19

Trương Minh Tuấn

20

Bạch Hồng Việt

21

Phạm Hùng Việt

22

Đinh Ngọc Vượng