Giới thiệu về Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

20/08/2013

 

 

 

Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam được thành lập từ tháng 8 năm 2008. Hiện nay Chi bộ có 30 đảng viên.

 

Chi ủy hiện nay gồm:

           -  Bí thư: TS. Bạch Hồng Việt

 

        - Các Ủy viên: TS. Đặng Thị Phượng, TS. Nguyễn Thị Thanh Hảo,

                                ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

 •  

Ngô Huy Biên

 •  

Nguyễn Huy Bỉnh

 •  

Dương Thị Dung

 •  

Nguyễn Thị Thu Hảo

 •  

Nguyễn Thị Thanh Hảo

 •  

Nguyễn Thủy Hồng

 •  

Lại Văn Hùng

 •  

Phạm Thị Huyền

 •  

Trần Thị Hường

 •  

Trịnh Thị Ly

 •  

Nguyễn Trà My

 •  

Nguyễn Thị Thanh Nga

 •  

Đặng Thị Phượng

 •  

Lại Thị Tố Quyên

 •  

Tạ Văn Thông

 •  

Phạm Văn Tình

 •  

Bùi Thị Tiến

 •  

Ngô Hương Trang

 •  

Bạch Hồng Việt

 •  

Phạm Hùng Việt

 •  

Đinh Ngọc Vượng

 •  

Hoàng Thắng

 •  

Nguyễn Như Trang

 •  

Vũ Hoàng

 •  

Hoàng Thị Hoa Mai

 •  

Bùi Thanh Dũng

 •  

Trần Văn Duy

 •  

Nguyễn Thị Huyền

 •  

Hoàng Thị Thêm

 •  
Lê Hải Chi