Giới thiệu về Chi bộ Đảng viên Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

20/08/2013

Chi bộ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam được thành lập từ tháng 8 năm 2008. Hiện nay Chi bộ có 20 đảng viên.

 

Chi ủy hiện nay gồm:

 

        - Bí thư: PGS.TS Lại Văn Hùng

 

        - Phó Bí thư: TS. Bạch Hồng Việt

 

        - Các Ủy viên: TS. Đặng Thị Phượng, TS. Nguyễn Thị Thanh Hảo

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

1

Ngô Huy Biên

2

Dương Thị Dung

3

Trịnh Thị Hà

4

Từ Thu Hằng

5

Nguyễn Thúy Hạnh

6

Phạm Thị Huyền

7

Nguyễn Thị Thanh Hảo

8

Phạm Thị Hồng

9

Lại Văn Hùng

10

Trần Thị Hường

11

Hà Quang Năng

12

Nguyễn Trà My

13

Nguyễn Thị Thanh Nga

14

Đặng Thị Phượng

15

Tạ Văn Thông

16

Phạm Văn Tình

17

Trương Minh Tuấn

18

Bạch Hồng Việt

19

Phạm Hùng Việt

20

Đinh Ngọc Vượng