HỘI THẢO KHOA HỌC TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ HỌC TRONG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

30/06/2022

Ngày 30.06.2022, tại Nghệ An, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam tổ chức Hội thảo Từ điển học và Bách khoa thư học trong nền giáo dục Việt Nam. Tham dự Hội thảo có PGS.TS Vũ Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ - Viện trưởng; TS Nguyễn Huy Bỉnh - Phó Viện trưởng; TS Bùi Thị Ngọc Anh, Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện TĐH và BKT VN.

Ảnh: PGS.TS Vũ Ngọc Hà phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 36 tham luận khoa học của các báo cáo viên trong Viện TĐH và BKT VN. Hội thảo đã được nghe 7 báo cáo tham luận đại diện cho các báo cáo gửi về hội thảo: Báo cáo đề dẫn (PGS.TS Vũ Ngọc Hà); Biên soạn từ điển văn học trong nhà trường ở Việt Nam (TS Nguyễn Huy Bỉnh); Từ đồng âm và một số công trình tra cứu từ đồng âm tiếng Việt dành cho học sinh (TS Nguyễn Thị Huyền); Biên soạn Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học - một số vấn đề cần đặt ra (TS Hoàng Thị Nhung); Tình hình biên soạn, xuất bản các công trình tra cứu về giáo dục học trong và ngoài nước - Kinh nghiệm cho biên soạn Bách khoa thư Giáo dục học ở Việt Nam (PGS.TS Vũ Ngọc Hà); Khảo cứu công trình từ điển tác giả tác phẩm văn học Việt Nam (dùng trong nhà trường) (TS Hà Thùy Dương); Báo cáo tổng kết (TS Bùi Thị Ngọc Anh) và Bế mạc Hội thảo (TS Nguyễn Huy Bỉnh).

Đây là Hội thảo khoa học thường niên và là diễn đàn để các nhà nghiên cứu trao đổi và trình bày các vấn đề ứng dụng và thực hành của từ điển học và bách khoa thư học trong giáo dục. Các tham luận tập trung vào những vấn đề cơ bản: Lý thuyết và đề suất biên soạn một số loại hình từ điển dành cho học sinh các cấp;  Vai trò của từ điển và bách khoa thư trong giảng dạy ở nhà trường; Vai trò của Bách khoa thư ngành nghề trong định hướng nghề nghiệp đối với học sinh, sinh viên; Khảo sát các cuốn từ điển và bách khoa thư trong nước và quốc tế dành cho học sinh,...

Hội thảo là cơ hội tốt để các nhà từ điển học và bách khoa thư học trong Viện giao lưu và học hỏi, công bố nghiên cứu khoa học, từ đó hướng tới việc biên soạn các cuốn từ điển và bách khoa thư dùng để giảng dạy và học tập trong nhà trường. Ngoài những báo cáo và những đóng góp đã được trình bày trong buổi Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ và ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và cộng đồng - những người quan tâm tới giáo dục Việt Nam, cùng nhau góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, biên soạn để các công trình tra cứu sớm được xuất bản phục vụ cộng đồng.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, TS Nguyễn Huy Bỉnh trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã nhiệt tình gửi báo cáo tham dự, góp phần làm nên thành công của Hội thảo.

 

BÙI THỊ TIẾN