TỌA ĐÀM KHOA HỌC GIỮA VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM VÀ KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

18/08/2022

Ngày 18.08.2022, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) tổ chức tọa đàm khoa học giữa Ban Lãnh đạo cùng các thành viên Hội đồng khoa học của Viện và đại diện Lãnh đạo khoa Pháp luật kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội.

Mở đầu PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội đã trình bày về mục đích và nội dung của công trình Từ điển Pháp luật kinh tế. Theo ông, hiện tại các cuốn từ điển pháp luật được xuất bản ít, từ điển pháp luật kinh tế chưa có trên thị trường. Hướng tới kỉ niệm 45 năm thành lập trường, Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội mong muốn được hợp tác cùng Viện thực hiện biên soạn cuốn Từ điển Pháp luật kinh tế, dự kiến khoảng 500 - 700 mục từ, với 1.500 trang in, hoàn thành và xuất bản vào năm 2024.

Về phía Hội đồng khoa học của Viện, PGS.TS Vũ Ngọc Hà, PGS.TS Đinh Ngọc Vượng, TS Nguyễn Huy Bỉnh đã có những ý kiến đóng góp hữu ích cho việc triển khai biên soạn công trình Từ điển Pháp luật kinh tế.

Tại buổi tạo đàm, hai bên đã trao đổi về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác biên soạn từ điển, Viện sẽ phối hợp cùng cán bộ giảng dạy của Khoa viết các chuyên đề về lý luận, phương pháp luận về từ điển học và bách khoa thư học; xây dựng quy tắc, thể lệ biên soạn; xây dựng bảng mục từ; phân công biên soạn, biên tập, hiệu đính. Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội phụ trách nội dung chuyên môn về pháp luật, pháp luật kinh tế và các phân ngành nhỏ.

Tọa đàm đã giải đáp được những vướng mắc cơ bản trong việc triển khai biên soạn công trình Từ điển Pháp luật kinh tế, thống nhất, phối hợp giữa Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam và Khoa Pháp luật kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian tới.

 

BÙI THỊ TIẾN