HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA VIỆN TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ VIỆT NAM

19/07/2022

Sáng ngày 19.7.2022 Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Viện) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự chỉ đạo hội nghị có PGS.TS Vũ Ngọc Hà - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; TS Nguyễn Huy Bỉnh - Phó Viện trưởng; TS Bùi Thị Ngọc Anh - Phó Viện trưởng cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Viện.

Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị, PGS. TS. Vũ Ngọc Hà - Viện trưởng đã trình bày bản Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.    

Lãnh đạo Cấp uỷ, Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, các hoạt động khoa học của Viện: bảo vệ xong thuyết minh 5 đề tài cấp Bộ và 9 đề tài cấp Cơ sở năm 2023 - 2024, 5 đề tài cấp Bộ giai đoạn 2021 - 2022 đang hoàn thiện để bảo vệ đúng tiến độ; dự kiến tổ chức 5 hội thảo khoa học (đã tổ chức thành công hội thảo Từ điển học và Bách khoa thư học trong nền giáo dục Việt Nam ngày 30.6.2022 tại Nghệ An), 4 hội thảo khác đã được xác định tên, thời điểm và địa điểm tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra. Viên chức và người lao động trong Viện tích cực tham gia và viết bài cho các hội thảo, toạ đàm trong và ngoài Viện, có 16 bài được đăng Kỷ yếu; 01 bài đăng Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia; 13 bài đăng Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, đặc biệt trong đó có 02 bài thuộc chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 01 bài đăng Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 01 bài đăng Tạp chí Tâm lý học.

Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp tổ chức, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động viên chức, người lao động thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc tham gia quản lý cơ quan theo hướng minh bạch, hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, lãnh đạo Cấp ủy, lãnh đạo Viện phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, hoàn thành đúng thời hạn các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Cơ sở, đề tài liên kết địa phương, chỉ đạo đảng viên, viên chức và người lao động tiếp tục xây dựng định hướng về công tác chuyên môn.

 

BÙI THỊ TIẾN