Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp

16/07/2019

       Ngày 15.7.2019, tại hội trường Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đã diễn ra buổi tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Đối tượng tham gia gồm lãnh đạo viện, lãnh đạo các phòng ban.

      Tại buổi tập huấn, TS Bạch Hồng Việt cùng các cán bộ phòng Công nghệ thông tin đã phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ Viện nghiệp vụ gửi, nhận văn bản điện tử có ký số nhằm trang bị, nâng cao kỹ năng, tiện ích khi xử lý văn bản đi, văn bản đến, theo dõi xử lý công việc, thống kê theo dõi, giám sát quá trình xử lý văn bản.