Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Ban Thư ký Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

12/01/2018
Sáng ngày 11.1.2018, Ban Thư ký Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư (BKTT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng triển khai kế hoạch năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tổng Thư ký, các Phó Tổng thư ký và các thành viên Ban Thư ký; đại diện Văn phòng Đề án; đại diện lãnh đạo Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Thay mặt Ban Thư ký Đề án, PGS.TS. Trần Minh Tuấn - Phó Tổng thư ký đọc Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng triển khai kế hoạch năm 2018. Báo cáo cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ triển khai và hoàn thành: 1) Biên soạn khung mẫu cho một quyển chuyên ngành và biên soạn mục từ mẫu, đã hoàn thành và nghiệm thu; 2) Xây dựng nguyên tắc xây dựng bảng mục từ cho BKTT Việt Nam, đã hoàn thành và nghiệm thu; 3) Xây dựng quy tắc chính tả cho BKTT Việt Nam, đã hoàn thành và nghiệm thu; 4) Xây dựng nguyên tắc phiên chuyển tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, đã hoàn thành và đang đọc duyệt lần cuối; 5) Xây dựng nguyên tắc phiên chuyển tiếng dân tộc sang tiếng Việt, đang gấp rút hoàn thành bản thảo; 6) Xây dựng đội ngũ cộng tác viên cho BKTT Việt Nam, đang triển khai và gấp rút hoàn thành. Từ các nhiệm vụ đó, Ban Thư ký sẽ hình thành bộ Tài liệu hướng dẫn, trình Ban Chủ nhiệm và đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua.

Trong năm 2017, Ban Thư ký đã tổ chức các tọa đàm, tham gia các hội thảo khoa học do Ban Chủ nhiệm Đề án tổ chức; tham gia và góp ý xây dựng cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô cho các quyển chuyên ngành. Ngoài ra, Ban Thư ký kết hợp với Văn phòng Đề án và Viện Từ điển học và Bách Khoa thư Việt Nam soạn thảo "Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đề án, Ban Thư ký Đề án và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam"; tham gia góp ý, đề xuất nâng cấp Thư viện của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thành thư viện phục vụ Đề án v.v.

Tiếp đến, Báo cáo cũng đã trình bày Phương hướng triển khai kế hoạch năm 2018, gồm các nội dung chính sau: Biên tập và hoàn thiện bộ Tài liệu hướng dẫn; Phổ biến Tài liệu hướng dẫn; Tập huấn biên soạn mục từ; Tham gia nghiệm thu "Nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng Đề cương quyển chuyên ngành" của 37 Ban biên soạn chuyên ngành; Tổ chức các tọa đàm, hội thảo chuyên đề… Từ việc tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, Ban Thư ký cũng đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Ban Chủ nhiệm Đề án gồm: 1) Ban hành quy chế phối hợp ba bên giữa Ban Thư ký, Văn phòng Đề án với Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; 2) Cấp khoản kinh phí hoạt động thường xuyên để Ban Thư ký chủ động trong công việc.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều tham luận, ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Thư ký gồm: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng, PGS.TS. Trần Minh Tuấn, PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng, TS. Nguyễn Huy Bỉnh, TS. Đặng Thị Phượng, TS. Vũ Ngọc Hà, Trung tá, ThS. Hoàng Xuân Vĩnh, Thượng tá Nguyễn Quốc Uy… Các ý kiến trao đổi tập trung vào những nội dung sau: 1) Cần có quy chế phối hợp ba bên là Ban Thư ký, Văn phòng Đề án và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Viện Nam về chức năng, nhiệm vụ thật rõ ràng; 2) Văn phòng Đề án cần cải cách thủ tục hành chính để Ban Thư ký, các quyển chuyên ngành thuận lợi trong quá trình thanh, quyết toán; 3) Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của các thành viên Ban Thư ký đối với các khối ngành và quyển chuyên ngành nhằm tăng cường trách nhiệm trong quá trình làm việc; 4) Lập kênh thông tin, liên kết của Ban Thư ký với các thành viên và giữa các thành viên với nhau; 5) Ban Thư ký cần được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên để chủ động trong các kế hoạch và hoạt động; 6) Đề nghị cấp lại kinh phí hỗ trợ các thành viên Ban Thư ký v.v.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Lại Văn Hùng, Tổng Thư ký, đã đánh giá cao tinh thần làm việc, cống hiến của các thành viên Ban Thư ký trong năm 2017. Ban Thư ký ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp trong hội nghị hôm nay và sẽ bổ sung vào bản Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng triển khai kế hoạch năm 2018 cũng như đề xuất với Ban Chủ nhiệm Đề án xem xét, giải quyết. Hy vọng trong năm 2018, toàn thể các thành viên Ban Thư ký phát huy vai trò hơn nữa hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

 

Trần Trọng

Các tin cũ hơn.............................