Hội thảo “Xây dựng Bách khoa toàn thư ngành Y - Dược học Việt Nam”

29/12/2017
Ngày 28.12.2017, tại Hội trường Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Ban Biên soạn chuyên ngành Y học, Dược học (Quyển 12) đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng Bách khoa toàn thư ngành Y - Dược học Việt Nam” nhằm xây dựng cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô của Bách khoa thư Y học, Dược học thuộc Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Phạm Gia Khánh – Trưởng ban Ban Biên soạn Quyển 12 - Y học, Dược học; Đại diện Ban Thư ký Đề án, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; Trung tướng, GS.TS. Mai Hồng Bàng – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, các nhà giáo, nhà chuyên môn từ các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, bệnh viện… trong cả nước.

GS.TS. Phạm Gia Khánh – Trưởng ban Bạn Biên soạn

Quyển 12 - Y học, Dược học phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc GS.TS. Phạm Gia Khánh đã điểm qua những nét sơ lược về Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và của Quyển 12 – Y học, Dược học. Ông nhấn mạnh lại: Việc biên soạn Bách khoa toàn thư Y học, Dược học là công việc hết sức nặng nề và chưa có tiền lệ, đòi hòi sự cống hiến và nỗ lực của không chỉ Ban Biên soạn mà còn của toàn thể giới Y – Dược học Việt Nam. Trong năm 2017, tất cả các quyển chuyên ngành và liên ngành đều thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề cương quyển chuyên ngành. Nội dung quan trọng nhất của đề cương là cấu trúc vĩ mô – xây dựng Bảng mục từ và cấu trúc vi mô – biên soạn mục từ mẫu của quyển chuyên ngành.

PGS.TS. Lại Văn Hùng - Tổng Thư ký Đề án biên soạn

Bách khoa toàn thư Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

Hội thảo đã nghe đồng chí Tổng Thư ký Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam trình bày các vấn đề: 1- Giới thiệu khái quát về Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, về triển khai các hoạt động thực hiện Đề án; 2- Lịch sử hình thành và phát triển của ngành Bách khoa toàn thư trên thế giới và ở Việt Nam; 3- Phân biệt các khái niệm: thế nào là từ điển, từ điển bách khoa và bách khoa thư hay bách khoa toàn thư; 4- Tiêu chí lựa chọn mục từ, Cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô của Bách khoa toàn thư Việt Nam…

Hội thảo gồm có 2 nội dung chính: Nội dung 1- Xây dựng Bảng mục từ với tham luận “Xây dựng tiêu chí mục từ của Bách khoa toàn thư Y học, Dược học” của GS.TS. Lê Bách Quang đưa ra 3 tiêu chí lựa chọn: Đơn vị kiến thức y học, dược học phổ thông; đảm bảo tính khoa học, chính xác, tính dân tộc; các mục từ đã lựa chọn đã được kiểm chứng, không tự ý sáng tạo. PGS.TS. Hồ Anh Sơn với tham luận: “Xây dựng cấu trúc mục từ chuyên ngành y dược”; Nội dung 2- Cách thức biên soạn mục từ mẫu: GS.TS. Phạm Gia Khánh trình bày cấu trúc vi mô của 2 mục từ mẫu: Hẹp động mạch vành (của ngành Y), Nhân sâm (của ngành Dược).

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến trao đổi trong phần thảo luận của các nhà khoa học về việc xây dựng đề cương, cấu trúc vĩ mô của Bách khoa toàn thư Y học, Dược học và đặc biệt cấu trúc vi mô của mục từ mẫu. Trong đó, PGS.TS. Lại Văn Hùng nhấn mạnh lựa chọn mục từ theo hình cây sẽ khách quan hóa quá trình lựa chọn mục từ. Từ đó giảm số mục từ từ 2361 xuống 1950 mục từ với yêu cầu chính xác, toàn diện, cập nhật, hiện đại, phổ thông, chuẩn mực, dân tộc, quốc tế và cần yếu.

Theo GS.TS. Phạm Gia Khánh thì qua những trao đổi của các nhà khoa học trong Hội thảo, Ban Biên soạn sẽ có cơ sở khoa học để xây dựng được Cấu trúc vĩ mô (Bảng mục từ) và cấu trúc vi mô (cấu trúc mục từ) của Quyển 12 – Y học, Dược học.

Tổng kết Hội thảo, GS.TS. Phạm Gia Khánh nhấn mạnh, Hội thảo lần này đã nhìn nhận, đánh giá nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của việc biên soạn Bách khoa toàn thư Y học, Dược học của các nước trên thế giới. Đây là bước đi cần thiết cho công việc xây dựng cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô cho Bách khoa toàn thư Y học, Dược học; sau giai đoạn này, thực hiện biên soạn Bách khoa toàn thư Y học, Dược học sẽ là trách nhiệm của cả giới Y – Dược học, trong đó giữ vai trò quan trọng là các thành viên chính của Ban Biên soạn và nhiều chuyên gia Y – Dược tâm huyết.

Trung Nhân