PHẦN 2: PHẢN BÁC CUỐN SÁCH BÀN VỀ LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐƯỜNG CHÍN ĐOẠN Ở NAM HẢI* (09/08/2016)

ĐINH NGỌC VƯỢNG** PGS TS Luật học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; Email: ngocvuongdinh@yahoo.com.

PHẢN BÁC CUỐN SÁCH BÀN VỀ LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐƯỜNG CHÍN ĐOẠN Ở NAM HẢI (14/07/2016)

LỜI TOÀ SOẠN Mới đây, hai học giả Trung Quốc là Cao Chí Quốc (Zhiguo Gao) và Giả Binh Binh (Bing Bing Jia) đã công bố cuốn sách “Bàn về lịch sử, địa lí và tác dụng của đường chín đoạn ở Nam Hải” (The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status and Implication). Cao Chí Quốc, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược phát triển biển, Cục Hải Dương Trung Quốc, từ năm 2008 đảm nhận chức Thẩm phán Toà án Luật biển quốc tế, Giả Binh Binh, Giáo sư Luật quốc tế, Đại học Thanh Hoa. Các tác giả tự nhận thấy đây là quan điểm cá nhân, không đại diện cho bất cứ tổ chức hay cơ quan nào. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của PGS TS Đinh Ngọc Vượng, phản biện về cuốn sách này.

KIỂM NGƯ - ThS Nguyễn Thị Thu Hảo (16/04/2015)

KIỂM NGƯ - ThS Nguyễn Thị Thu Hảo

BẠCH LONG VĨ - ThS. Trần Thị Hường (16/04/2015)

BẠCH LONG VĨ - ThS. Trần Thị Hường

ĐƯỜNG CƠ SỞ CỦA QUỐC GIA QUẦN ĐẢO (29/10/2014)

Thuật ngữ “đường cơ sở” là cách nói ngắn gọn của từ “đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải”. Do sau này đường cơ sở này còn là căn cứ để xác định ranh giới của tất cả các vùng biển còn lại nên người ta có xu hướng gọi tắt đi

ĐẢO HÒN MUN - Dương Thu Trà (29/10/2014)

Hòn Mun nằm ở phía nam vịnh Nha Trang, thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cách Nha Trang 12km, cách cảng Cầu Đá 10km

Đảo Hòn Dấu - Nguyễn Minh Loan (14/08/2014)

Đảo Hòn Dấu - Nguyễn Minh Loan

Tự do hàng hải - Lại Tố Quyên (14/08/2014)

Tự do hàng hải - Lại Tố Quyên

VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ (07/07/2014)

VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ

CỒN CỎ (07/07/2014)

CỒN CỎ (cg. Hòn Cỏ, Thảo Phù, Con Cọp, Hòn Mệ),