Bách khoa thư Văn học dùng trong trường phổ thông

Nội dung:

 

 

 

 

Nội dung:

Đề tài được thực hiện trong  2 năm với mục tiêu khoa học đề ra là biên soạn cuốn Bách khoa thư Văn học hướng tới đối tượng sử dụng là giáo viên và học sinh trong các trường phổ thông. Đề tài đã sử dụng phương pháp tiếp cận liên ngành: Ngôn ngữ học, văn học, văn hóa học và áp dụng các thủ pháp khi biên soạn từ điển; kết hợp giữa tri thức bách khoa và tri thức ngôn ngữ học; dựa trên nguyên tắc chung của biên soạn Bách khoa thư xác định nguyên tắc, thể lệ biên soạn cũng như cấu trúc vĩ mô và vi mô của từ điển. Do đối tượng là giáo viên và học sinh trong các trường phổ thông nên đề tài cũng chọn cách trình bày mang tính cơ bản và phổ thông. Kết quả cuối cùng của đề tài sẽ là một bản thảo 250 mục từ về văn học dùng trong nhà trường phổ thông.