Thể lệ gửi bài:

15/08/2013

Thể lệ gửi bài:

Yêu cầu về dung lượng và quy cách đối với bài viết:

- Đối với bài nghiên cứu, dài khoảng 1.500 - 3.500 từ (khoảng 4 - 12 Trang A4 (Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 - 14), kể cả tranh ảnh, sơ đồ, minh họa.

- Đối với bài trao đổi hay viết cho mục Tri thức bách khoa, khoảng 1.000 - 1.500 từ (2 - 4 Trang A4), trừ một số trường hợp đặc biệt.

- Các bài thuộc mục khác thì tùy theo từng trường hợp, nhưng tối đa không quá 1 trang (350 - 400 từ).

- Các tác giả có bài xin gửi kèm thông tin cá nhân: bút danh (cho bài viết), họ và tên, học hàm, học vị (ghi rõ chuyên ngành đào tạo), chức vụ công tác (đã qua hoặc đang đảm nhiệm), địa chỉ liên lạc, điện thoại, email (nếu có).

- Các bài nghiên cứu phải có thư mục tham khảo, tóm tắt (summary) bằng tiếng Việt và tiếng Anh (khoảng 150 - 200 từ).

 

Thư từ, bài viết xin gửi về: Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, 36 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

ĐT: (04) 39728476; (04) 39729345;

Email: tapchitudienhoc@yahoo.com.vn hoặc:   tapchitudienhoc@gmail.com