Thể lệ gửi bài

01/12/2018

 

 

   

THƯ MỜI VIẾT BÀI

 

Kính gửi: Các nhà khoa học

 

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 1012/GP-BTTTT ngày 23.07.2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 1035/QĐ-KHXH ngày 30.07.2009 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tạp chí xuất bản bằng tiếng Việt. Kỳ hạn xuất bản 02 tháng/kỳ. Mã số tiếng Việt: ISSN 1859-3135. Các chuyên mục chính: I. Những vấn đề Từ điển học; II. Những vấn đề Bách khoa thư; III. Tri thức bách khoa; IV. Những chuyên ngành liên quan; V. Tin tức hoạt động.

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư là tạp chí đa ngành, có chức năng công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc mọi lĩnh vực. Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm cho các bài báo khoa học thuộc các ngành: Ngôn ngữ học 0-1,0 điểm, Văn học: 0-0,5 điểm.

Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư trân trọng thông báo và hoan nghênh các nhà khoa học, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, các thầy giáo, cô giáo, sinh viên và những người yêu mến khoa học viết bài gửi đến tạp chí. Tạp chí sẽ biên tập, thẩm định và bố trí đăng vào số thích hợp nhất.

 

                                                                                                                  TỔNG BIÊN TẬP

 

                                                                                                                          (đã ký)

 

                                                                                                             PGS.TS. Lại Văn Hùng

 

 

YÊU CẦU VỀ DUNG LƯỢNG VÀ QUY CÁCH TRÌNH BÀY BÀI VIẾT

CỦA TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC VÀ BÁCH KHOA THƯ

 

I. Yêu cầu chung

- Bài nhận đăng là những bài báo khoa học độc lập không sao chép và chưa từng được công bố trên các sách báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

- Bài viết gửi về tạp chí dưới dạng file mềm và bản in, có thể gửi trực tiếp hoặc qua hòm thư điện tử.

- Thông tin tác giả: Đề nghị ghi rõ học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email.

II. Yêu cầu về trình bày

1. Hình thức

Bài viết tối đa 4.000 chữ, tương đương khoảng 12 trang A4

- Font chữ: Times New Roman (bảng mã Unicode)

- Cỡ chữ: 14

- Khổ giấy A4, giãn dòng 1.5 line, căn lề trên - dưới 3.0 cm, trái 3.5 cm, phải 2.0 cm

2. Trình tự nội dung

- Tên bài viết (in hoa): không quá 18 chữ (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

- Tên tác giả (in hoa, căn lề phải)

- Tóm tắt khoảng 100 chữ: bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Từ khóa 3-5 từ: bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Nội dung bài viết

- Tài liệu tham khảo: không quá 10 tài liệu tham khảo, sắp xếp theo thứ tự tên tác giả, tài liệu tiếng Việt xếp trước, tài liệu tiếng nước ngoài xếp sau; trình bày theo thứ tự: Họ tên tác giả, tên cuốn sách (in nghiêng), tên nhà xuất bản/báo - tạp chí, trang số, tập/kỳ/số xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản…

Lưu ý:

- Tên tác phẩm trong nội dung bài viết: in nghiêng, không đậm, không để trong ngoặc kép;

- Trích dẫn trong nội dung bài viết: không in nghiêng, không đậm, và để trong ngoặc kép; sau trích dẫn chú ngoặc vuông: [1, tr.25], [1, tr.20-21],…

- Chú thích bài không để dưới chân trang, đánh số thứ tự bắt đầu từ 1, sắp xếp trên phần Tài liệu tham khảo. Chú thích dùng để diễn giải, mở rộng nội dung, ý tưởng của bài viết.

- Tài liệu tham khảo được trình bày như sau:

Tên tác giả, tên tác phẩm (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản:

+ Tên tác giả:

  • 1 người ghi: Nguyễn Văn A

  • Nhiều người viết hết: Nguyễn Văn A, Lê Văn B,…

  • Sách Chủ biên, đồng Chủ biên, biên soạn, sưu tầm,… viết: Nguyễn Văn A (Chủ biên hoặc đồng Chủ biên hoặc Biên soạn,…)

  • Sách nhiều tác giả viết: Nhiều tác giả

+ Nhà xuất bản viết: Nxb.

+ Tên tạp chí viết như sau: Từ điển học và Bách khoa thư, số 1, 2018.

+ Nơi xuất bản viết: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội,…

- Các văn bản có kèm ký tự chữ Nga: đánh trên phần mềm font chữ Nga (có thể tải trên mạng: http://www.Tlit.org) không chèn từ ký tự symbol;

- Không dùng chế độ Bullets and Numbering;

- Bài viết có sơ đồ, bảng biểu phức tạp: vẽ và cố định chính xác trong phạm vi bát chữ trang tạp chí 14,5x20,5cm (hoặc đặt một trang riêng, hoặc sau đó gửi bản PDF kèm theo để khi cần đối chiếu cho chuẩn xác, tránh sai sót);

- Nếu bài có kèm ảnh, xin vui lòng chuyển cho Tòa soạn bằng file ảnh (chụp hoặc scan) kèm chú thích cho từng ảnh;

- Quy định dùng i/y:

1. H: tất cả dùng i trừ hy vọng, hỷ sự

2. K: dùng y (trừ ki cóp)

3. L: dấu sắc viết y, dấu nặng i, dấu huyền i

4. M: dấu ngã y, dấu sắc i (trừ mị dân, mỵ châu, mì chính)

5. Qu: dùng y

6. S: sĩ, si tình, sỉ nhục

7. T: tỵ, tí tị, cu tý, bé tí, tỉ lệ, tĩ, tỳ thiếp

8. V: dùng i (trừ họ và tên người)

 

Thông tin liên hệ:

Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư

Địa chỉ: số 36 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 39729345 - 39728477

Email: tapchitudienhoc@gmail.com