Mục lục số 2 (52) Tháng 3.2018

04/04/2018
Mục lục số 2 (52) Tháng 3.2018

MỤC LỤC / CONTENTS

 

NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

LEXICOGRAPHIC ISSUES

NGUYỄN TUYẾT MINH - V.A. AN-ĐRÊ-Ê-VA

Quan điểm từ điển học - Cơ sở ngôn ngữ học và phương pháp luận của Đại Từ điển Việt Nga mới

The lexicographic perspective - linguistic principles and methodology of the new great Vietnamese - Russian dictionary

NGÔ THỊ THU HƯƠNG

Vị trí của từ ngữ nghề nghiệp trong mối quan hệ với các lớp từ vựng

Position of professional jargon in relation to lexical classes

13  DƯƠNG THỊ DUNG

Khảo sát hiện tượng chuyển loại từ danh từ sang động từ (Trên tư liệu Từ điển tiếng Việt)

Studying the phenomenon of words converting from nouns into verbs (From the Vietnamese dictionary)

17  VŨ HOÀNG CÚC

Ẩn dụ ý niệm “Rừng” trong sử thi Đam SanDăm Yi chặt đọt mây - Nhìn từ góc độ miền nguồn

Conceptual metaphor of forest in The Great epic of Sir Đam San and The epic of Dăm Yi cuts rattan buds - From the perpective of source domain

NHỮNG VẤN ĐỀ BÁCH KHOA THƯ

ENCYCLOPEDIC ISSUES

22  NGUYỄN THỊ THANH NGA - BÙI THANH DŨNG - LẠI VĂN HÙNG - LÊ THANH HÀ

Lược khảo các khái niệm Mục từ và Bảng mục từ của bách khoa toàn thư

A Brief history on concepts of Entry and List of Entries (in lexicography and encyclopedias)

31  HOÀNG THỊ NHUNG

Cấu trúc vĩ mô của Bách khoa thư ngôn ngữ học dành cho học sinh trung học (Tiếp theo và hết)

The macro-structure of the linguistic encyclopedia for high school students (Concluded)

TRI THỨC BÁCH KHOA

ENCYCLOPEDIC KNOWLEDGE

MỤC TỪ TIÊU ĐIỂM

ENTRIES IN FOCUS

36  LÊ SƠN

Đích thân Stalin trả lời

Stalin personally answered

VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

ON SEA SOVEREIGNTY

42  HOÀNG THỊ HOA MAI

Đảo Ti-tốp

Ti-tốp island

NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

RELATED FIELDS

44  TRẦN THỊ HÀ

Cấu tạo thuật ngữ quân sự tiếng Việt

Structure of  the Vietnamese military terms

49  TẠ QUANG TÙNG

Chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam với việc biên soạn từ điển (trường hợp tiếng Kháng)

Ethnic minority writing systems in Vietnam and the compilation of dictionaries (The case study of Khang language)

57  PHAN TRUNG HIỀN - TRẦN THẾ TRUNG

Đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính và vấn đề xem xét giá đất

The petitioners of lawsuit in administrative cases and the matter of considering land prices

63  ĐINH THỊ THANH THÚY - NGUYỄN THỊ KIM THANH

Khái niệm quyền thương mại dưới góc độ bảo vệ quyền của bên nhượng quyền

Some legal issues relating to the concept of commercial rights in the perspective of protection for the franchisor’s legitimate right

68  CAO THỊ HẢO

Nguồn gốc tộc người Tày từ góc nhìn văn hóa

The origin of the Tay ethnic minority under

cultural view

73  NGUYỄN VĂN ĐỘ

Thử phân tích mối quan hệ giữa quá trình nhận thức và logic trên ngôn ngữ

An attempt to analyze the relationship between cognitive process and logic of language

78  LÀI THỊ VÂN

Một vài đặc điểm của phương thức so sánh trong sử thi Đam San

Some characteristics of the comparative method in The Great epic of Sir Đam San

85  CHU THỊ HOÀNG GIANG

Đặc điểm định danh của thuật ngữ thị trường chứng khoán tiếng Việt

Norminative characteristics of Vietnamese stock market terms

91  NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Tìm hiểu cơ chế ánh xạ của ẩn dụ ý niệm “Sản phẩm là con người” trong diễn ngôn quảng cáo

Studying mappings of conceptual metaphor “products are Human” in advertising discourses

98  ĐÀO THỊ LUYẾN

Câu tỉnh lược thể hiện vai giao tiếp giữa kẻ giàu và người nghèo trong hội thoại (Qua truyện ngắn Nguyễn Công Hoan)

Elliptical utterances spoken by the characters as the rich and the poor in the conversations (from short stories by Nguyễn Công Hoan)

104  TRẦN NGỌC ĐỨC

Các mô hình định danh cơ bản của thuật ngữ cơ khí tiếng Anh

Some basic term identification models of mechanical engineering terminology in English

111  LƯƠNG THANH MAI - PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG - BÙI THỊ THANH HÒA

Đề xuất ứng dụng hồ sơ điện tử cho sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học Việt Nam

A proposal on the use of e-portfolio for students at universities in Vietnam

118  NGUYỄN THỊ THANH

Pháp luật và việc thực thi pháp luật về quyền con người ở các nước Bắc Âu

Law and enforcement of human rights law in Nordic countries

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

OTHER NEWS

● Tọa đàm khoa học: “Bách khoa thư cổ đại Trung Quốc” ● Tọa đàm khoa học: “Quy tắc phiên chuyển tiếng nước ngoài sang tiếng Việt áp dụng cho việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam” ● Đính chính.

● Scientific Seminar: “Chinese encyclopedias in ancient times” ● Scientific Seminar: “Principles of translating words from foreign languages into Vietnamese used for compiling encyclopedia of Vietnam Disclaimer