Mục lục số 1 (51) Tháng 1.2018

26/02/2018
Mục lục số 1 (51) Tháng 1.2018

 

MỤC LỤC / CONTENTS

 

1 Cùng bạn đọc

To Our Readers

 

NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

LEXICOGRAPHIC ISSUES

NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

Một số phương tiện chỉ dẫn lực ngôn trung của hành động ngôn từ “mời” trong tiếng Việt

Some devices indicating illocutionary force of the speech act “inviting” in Vietnamese

NGUYỄN ĐỨC ĐẠO

Lịch sử nghiên cứu thuật ngữ báo chí Anh - Việt

The history of research into terms of journalism

15  NGUYỄN THỊ ĐÀO

Từ chỉ màu sắc trong hồi ký Tô Hoài

Color words in memoirs by Tô Hoài

 

NHỮNG VẤN ĐỀ BÁCH KHOA THƯ

ENCYCLOPEDIC ISSUES

22  ĐẶNG THỊ PHƯỢNG

Nguyên tắc lập Bảng mục từ cho bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam

Principles of building Entry List for the Encyclopedia of Vietnam

27  TẠ VĂN THÔNG

Nghiên cứu biên soạn Từ điển về lĩnh vực công tác dân tộc ở Việt Nam

Research into the dictionary compilation of ethnic minority work in Vietnam

34  LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Phương thức định danh dùng thành tố chỉ công cụ và cách thức thưởng trà

The nominal methods for lexical components denoting the instruments to make and contain tea and the way to enjoy tea in Vietnamese.

 

TRI THỨC BÁCH KHOA

ENCYCLOPEDIC KNOWLEDGE

MỤC TỪ TIÊU ĐIỂM

ENTRIES IN FOCUS

41  LÊ SƠN

Goeth - Một thiên tài huyền bí

A German great scientist

VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

ON SEA SOVEREIGNTY

45  BÙI THỊ TIẾN

Cù Lao Chàm

Chàm Island

 

NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

RELATED FIELDS

47 NGUYỄN VĂN HIỆP

Định ngữ câu tiếng Việt, nhìn từ góc độ Ngữ pháp Tri nhận

Sentence modifiers (disjuncts) seen from Cognitive Grammar

54  ĐINH THỊ XUÂN HẠNH

Phương thức liên kết từ vựng trong việc tạo ra giá trị mạch lạc cho các bài báo khoa học xã hội và nhân vănHow to cohere lexis in making coherence for papers in social sciences and humanities

61  ĐỖ HẠNH DUNG

Tương đương trong đối chiếu song ngữ

Equivalence in bilingual contrast

68  TRẦN VĂN TRỌNG

Hiện thực cuộc sống trong truyện ngắn trên báo Phụ nữ tân văn (1929 - 1935)

Life reality in the short stories on Phụ nữ tân văn journal (1929 - 1935)

74  NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

Về thành phần rào đón trong văn bản khoa học

On hedging in academic texts

80  NGUYỄN THU TRÀ

Đặc trưng văn hóa - dân tộc từ chỉ màu sắc trong tiếng Trung

Features of national culture in Chinese words denoting colors

85  ĐẶNG THỊ THU

Lời dẫn thoại - Một dấu hiệu quan trọng cho việc nhận diện hành động nhận xét qua lời thoại nhân vật (Trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng)Reported speech-an important signal to recognize the speech act of commenting through characters’ speeches (seen from the novels by Ma Văn Kháng)

93  BÙI ĐỨC HIỂN

Mấy vấn đề lý luận về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí hiện nay

Some theoretical issues of environment and air pollution control nowadays

100  LÊ VĂN HỶ

Nguyễn Đình Chiểu trong sự tiếp nhận ở nhà trường phổ thông

Nguyễn Đình Chiểu and the reception by general schools

112  TRẦN NGỌC ĐỨC

Một số đặc điểm cấu tạo của thuật ngữ kỹ thuật cơ khí tiếng Anh xét theo từ loại và thành tố cấu tạo

Some formation characteristics of mechanical engineering terms in English in terms of parts of speech and formation components.  

119  TẠ HƯƠNG TRANG

Sự thể hiện tinh thần nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam thời kỳ đổi mới từ 1986

Manifestations of the feminist spirit in Vietnamese prose since the reform period 1989 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

OTHER NEWS

125 ● Tìm hiểu kinh nghiệm biên soạn Bách khoa toàn thư tại Hoa Kỳ● Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ● Tọa đàm khoa học: Nghiên cứu các ngôn ngữ nhóm Việt (Vietic) trong sự hợp tác giữa Viện Ngôn ngữ học Nga và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam ● Hội thảo “Xây dựng Bách khoa toàn thư ngành Y - Dược học Việt Nam” ● Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Ban Thư ký Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam ● Đính chính.

Study tour in  the US for sharing and comprehending experience in encyclopedias compilation. VIOLE Conference “Year-2017 Affairs Summary and Year-2018 Trends & Missions”.   Scientific Seminar “Research of Vietic Languages in collaboration between Russian Institute of Linguistics and Vietnam Institute of Lexicography and Encyclopedia”. The conference of “Building an Encyclopedia for Vietnamese medicine and pharmaceuticsSummary Conference of Secretariat of the Encyclopedia of Vietnam Project Disclaimer.