Mục lục số 5 (49) Tháng 9.2017

21/10/2017
Mục lục số 5 (49) Tháng 9.2017

MỤC LỤC

CONTENTS

 

NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

LEXICOGRAPHIC ISSUES

ĐOÀN THUÝ QUỲNH

Đối chiếu hệ thuật ngữ khí tượng thủy văn Anh - Việt: Cấu trúc và nguồn gốc

A contrast of English meteorological and hydrological terms to those in Vietnamese: formation and origin

ĐOÀN THỊ TÂM

Đại từ nhân xưng trong tiếng Ê-đê

Personal pronouns in the language of Ede

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

Cách biểu đạt số từ, chức năng của số từ trong tiếng Việt và tiếng Trung

Expressions of quantifiers and their functions in

Vietnamese and Chinese

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Cấu trúc nghĩa của nhóm từ chỉ vị trong tiếng Việt

Semantic structures of the words denoting

“taste” in Vietnamese

DƯƠNG THỊ DUNG

Tìm hiểu về cuốn “Từ điển Thuật ngữ Ngôn ngữ học” của Diệp Quang Ban

On “Từ điển Thuật ngữ Ngôn ngữ học (the dictionary of linguistic terms) by Diệp Quang Ban

 

NHỮNG VẤN ĐỀ BÁCH KHOA THƯ ENCYCLOPEDIC ISSUES

ĐINH NGỌC VƯỢNG

Cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc

The Vietnamese community is recognized as an ethnic people in Czech Republic

NGUYỄN THỊ THANH HẢO Làng Quan họ Bắc Ninh

Bắc Ninh Quan Họ Village

HOÀNG THỊ HOA MAI

Biên soạn mục từ Gia đình cho Bách khoa thư Xã hội học

The compilation of entry “family” for the Sociological Encyclopedia

HOÀNG THỊ NHUNG

Cấu trúc vĩ mô của Bách khoa thư Ngôn ngữ học học dành cho học sinh tiểu học

The macro structure of linguistic Encyclopedia for elementary students

NGUYỄN THỊ THU HẢO

Bách khoa thư về lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

The Encyclopedia of traditional festivals of ethnic peoples in Vietnam

NGÔ HƯƠNG TRANG

Về Bách khoa thư Địa danh tiêu biểu trong kháng chiến chống Pháp

On the Encyclopedia of typical geographical names during the war of resistance against French colonists

NGUYỄN THỊ THANH NGA

Giới thiệu sơ lược về Bách khoa thư Thủ đô của Pháp

An introduction to the French encyclopedia of French capital

NGUYỄN THUỶ HỒNG

Khảo sát kinh nghiệm biên soạn Từ điển Bách khoa Địa danh Hải Phòng

Research into experience of encyclopedia compilation of geographical names in Hải Phòng

 

NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN RELATED FIELDS

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Khảo sát về cách kết hợp từ mô tả diện mạo trong truyện ngắn của O. Henry

A study of the way words describing appearances in short stories by O.Henry

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Ứng dụng mô hình phân tích diễn ngôn trong dịch thuật văn bản y học

An application of discourse analysis for translation of medical texts

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

Biển hướng dẫn du lịch ở Việt Nam: Khảo sát từ quan niệm Ngôn ngữ học Chức năng

Tourism signs in Vietnam analyzed in the light of functional linguistics

CAO KIM OANH

Sự cần thiết của hoạch định chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam hiện nay

A need of policy making in legislative activities in Vietnam nowadays

TRẦN VĂN CHÍN

Phương thức thể hiện nhân vật trong tiểu thuyết Cao Duy Sơn (qua Người lang thangBiệt cánh chim trời)

The style of describing characters in the novels by Cao Duy Sơn: A survey from “Người lang thang” và “Biệt cánh chim trời”

NGUYỄN LIÊN HƯƠNG

Đối chiếu dung lượng nghĩa và thành tố văn hóa của từ Nhà với từ House

A contrast of content of meaning and cultural factors of “nhà” to that of “house”

NGUYỄN HUY BỈNH

Phong tục tập quán Tày trong tản văn Y Phương

Tày people’s culture in prose works by Y Phương

 

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

OTHER NEWS

Hội thảo KH về “Kinh nghiệm biên soạn Bách khoa toàn thư Văn học”