Mục lục số 4 (48) Tháng 7.2017

22/09/2017

MỤC LỤC / CONTENTS

 

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

LEXICOGRAPHIC ISSUES

 

NGUYỄN THỊ HOÀI

Cấu tạo thuật ngữ chỉ bệnh trong tiếng Anh

 

DƯƠNG THỊ THÙY MAI

Lịch sử nghiên cứu thuật ngữ kĩ thuật điện tiếng Việt – tiếng Anh

 

BÙI THỊ HẰNG (chưa có bài)

Cấu trúc thay thế không phải đại từ tiếng Việt

 

ĐOÀN THỊ TÂM

Đại từ nhân xưng trong tiếng Ê-đê

 

NGUYỄN THỊ THIẾT

Các phương thức cấu tạo thuật ngữ Bưu chính Viễn thông trong tiếng Anh

 

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

Lịch sử nghiên cứu hệ thuật ngữ thông tin - thư viện Anh - Việt

 

VŨ THỊ YẾN NGA

Bước đầu tìm hiểu về thuật ngữ Hành chính tiếng Việt

 

HOÀNG THỊ YẾN

Tính hai mặt của nhân cách người Việt (qua thành ngữ tiếng Việt)

 

NHỮNG VẤN ĐỀ BÁCH KHOA THƯ

ENCYKLOPEDIC ISSUES

 

HOÀNG THỊ THÊM

Tên người, tên quốc gia được dùng tại Liên Hiệp Quốc

 

TRƯƠNG MINH TUẤN

Lĩnh vực văn hóa và du lịch trong Bách khoa thư địa phương

 

 

TRI THỨC BÁCH KHOA

ENCYCLOPEDIC KNOWLEDGE

 

TRẦN THỊ BÍCH HỢP

Lễ hội rước giá ở Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội và vai trò của trí thức địa phương trong diễn trình biến đổi của truyền thuyết dân gian

 

NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

RELATED FIELDS

 

VŨ THỊ HƯƠNG GIANG

Chơi chữ trong câu đố Việt về động thực vật

 

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Kết trị của nhóm tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật trong tiếng Việt

 

ĐINH KIỀU CHÂU

Ngôn từ khẩu hiệu kháng chiến giai đoạn 1945-1975 nhìn từ chức năng tác động

 

CHU THỊ THÙY PHƯƠNG

Lập luận của nhận trong văn xuôi giai đoạn 1930-1945 xét từ phương diện vai giao tiếp

 

VŨ QUỐC KHÁNH (chưa có bài)

Thực tiễn tham gia giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong khuôn khổ WTO

 

CHU THỊ PHONG LAN

Liên kết hướng nội trong bước thoại chứa hành động mặc cả trong thương lượng mua bán

 

ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG (chưa có bài)

Tiếp cận ca dao Bạc Liêu

 

NGHIÊM HỒNG VÂN

Tìm hiểu biểu thức ẩn dụ “Tức giận là nhiệt” trong tiếng Việt và tiếng Nhật

 

VŨ HOÀI THU

Phóng chiếu và các cấp độ phóng chiếu theo quan điểm của Ngữ pháp Chức năng hệ thống

 

PHAN TRUNG HIỀN, PHAN TUẤN TÀI

Cần đảm bảo tính nhất quán về viết hoa trong văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

 

NGUYỄN VĂN CHÍNH

Về Ngữ pháp quan hệ trong mối liên hệ với các từ loại thực từ tiếng Việt