Mục lục số 6 (44) Tháng 11.2016

13/12/2016

MỤC LỤC, SỐ 6-2016

 

 

* NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

 

PHẠM TÚ CHÂU

Đọc lại điển cố Hán trong Truyện Kiều (tiếp theo)

 

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Khởi đầu công trình sáng chế chữ Quốc ngữ từ Bình Định đến Quảng Nam

 

KHỔNG MINH HOÀNG VIỆT

Hướng tới xây dựng Từ điển thuật ngữ khoa học hình sự Việt - Anh

 

NGUYỄN ĐÌNH TRƯƠNG NGUYỄN

Phân tích thuật ngữ y học trong tiếng Anh

 

ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH

Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ trao tặng trong tiếng Nhật và tiếng Việt

 

ĐẶNG NGUYÊN GIANG

Một số yếu tố chi phối sự hình thành của thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

 

TRẦN THỊ CHUNG TOÀN

Chữ Hán trong tiếng Nhật và việc biên soạn từ điển Kanji cho người Việt học tiếng Nhật

 

NGUYỄN THANH HUY

Một số ý nghĩa tình thái của từ “Là” trong tiếng Việt

 

 

 

* TRI THỨC BÁCH KHOA

 

 

 

VẤN ĐỀ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

 

NGUYỄN THỊ THUẬN

Biển Đông – Những vấn đề pháp lí quốc tế đặt ra sau phán quyết của Toà trọng tài

 

TRƯƠNG MINH TUẤN

Đảo Nhất Tự Sơn

 

THẾ GIỚI SÁCH

TẠ VĂN THÔNG

Từ điển Tày – Việt

 

 

* NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

 

VÕ THỊ BÊ

Đặc điểm ngữ pháp trong diễn ngôn tạp chí chuyên ngành dược học Anh

 

HỮU ĐẠT

Vài nhận xét về biến đổi từ vựng trong thơ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay (Trường hợp thơ Huy Cận và Nguyễn Phong Việt)

 

NGUYỄN THU THỦY

Phân tích ngôn bản khoa học xã hội tiếng Việt – Câu có chủ ngữ/ đề ngữ là một cú (Theo Ngữ pháp Chức năng hệ thống)

 

NGUYỄN ĐÔNG PHƯƠNG TIÊN

Vấn đề chuyển dịch Việt – Anh các vị từ biểu đạt cảm xúc “vui” và “buồn” trong tiếng Việt

 

NGUYỄN THỊ HOA

Về nội hàm khái niệm “tiểu thuyết ngắn” trong sáng tác của Thuận

 

PHÍ THỊ THANH TUYỀN

Bàn về cơ cấu quy phạm pháp luật

 

NGUYỄN THỊ HƯNG, PHẠM THỊ HIỀN, NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Thể chế kinh tế hiến pháp của Liên minh Châu Âu và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

LÊ SƠN

Nhà ảo thuật nói về nhà ảo thuật