Mục lục số 5 (43) Tháng 9.2016

13/10/2016

MỤC LỤC, SỐ 5-2016

 

 

* NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

 

PHẠM HÙNG VIỆT

Một vài nhận xét về Từ điển Annam - Lusitan - Latin dưới góc nhìn Từ điển học

 

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Khởi đầu công trình sáng chế chữ Quốc ngữ từ Bình Định đến Quảng Nam

 

PHAN TRUNG HIỀN, PHAN TẤN TÀI

Cần bảo đảm tính thống nhất về từ và thuật ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

 

NGUYỄN THỊ HOÀI

Sự hình thành, phát triển thuật ngữ y học và một số đặc điểm trong ngôn ngữ y học tiếng Anh

 

ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH

Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ trao tặng trong tiếng Nhật và tiếng Việt

 

ĐẶNG NGUYÊN GIANG

Một số yếu tố chi phối sự hình thành của thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

 

NGUYỄN ĐÌNH TRƯƠNG NGUYỄN

Phân tích thuật ngữ y học trong tiếng Anh và cách nhận biết chúng

 

NGUYỄN VĂN THẠO

Sự chuyển trường nghĩa của các từ chỉ quá trình vận động của "Lửa" trong tiếng Việt

 

 

 

 

* TRI THỨC BÁCH KHOA

 

 

 

VẤN ĐỀ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

 

ĐINH NGỌC VƯỢNG

Phán quyết của trọng tài Hague trong vụ kiện của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

 

DƯƠNG THỊ DUNG

Hòn Thị

 

THẾ GIỚI SÁCH

HOÀNG DŨNG, NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG

Từ điển Việt - Nga, một thành tựu mới trong việc biên soạn từ điển đối chiếu

 

 

* NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

 

TRẦN QUỐC VIỆT

Đánh giá bước đầu về tương đương dịch thuật ngữ kinh tế - thương mại tiếng Anh và tiếng Việt

 

NGUYỄN THANH HUY

Một số ý nghĩa tình thái của từ "Là" trong tiếng Việt

 

ĐẶNG THỊ THANH HOA

Vai trò của đoạn văn chuyển tiếp trong văn chính luận

 

ĐỒNG HOÀNG HƯNG

Thanh điệu trong thơ bảy chữ hiện đại

 

NGUYỄN THỊ TRÀ MY

Cách xưng hô của trẻ em từ 3-4 tuổi

 

ĐỖ THỊ MAI THANH, PHAN THỊ VÂN QUYÊN

Giá trị cá nhân - tập thể: Nhìn từ góc độ ngôn ngữ và văn hóa Việt - Mĩ

 

BÙI ANH THỦY

Pháp luật về công tác xã hội tại Việt Nam và quá trình thúc đẩy công tác xã hội trở thành chuyên nghiệp

 

TRẦN VĂN DUY

Thuật ngữ tham vấn công chúng và hoạt động tham vấn công chúng trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật