Mục lục số 4 (42) Tháng 7.2016

13/08/2016

MỤC LỤC

 

 

* Bài phát biểu của Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, 18-5-2016

* Diễn văn của GS TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trong Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18-5-2016

 

* NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

 

PHẠM TÚ CHÂU

Đọc lại điển cố Hán trong Từ điển Truyện Kiều (tiếp theo)

LÃ MINH HẰNG

Biến thể từ ngữ ghi điển cố Hán "Nguyệt hạ lão nhân"

NGÔ THỊ THANH VÂN

Tương đương dịch thuật trong Từ điển Xã hội học Oxford

LÊ THỊ HẢI CHI

Quá trình phát triển ngữ nghĩa của giới từ không gian OUT trong tiếng Anh, liên hệ với tiếng Việt

PHẠM MINH PHƯƠNG

Những ảnh hưởng của từ Hán Việt đối với học sinh Việt Nam khi học từ vựng tiếng Hán

TRỊNH HỮU TUẤN

Kết học của trạng ngữ tiếng Anh

ĐỖ THỊ THU NGA

Một vài nhận thức về mối quan hệ giữa ngôn ngữ học đối chiếu với dịch thuật thuật ngữ

 

* NHỮNG VẤN ĐỀ  BÁCH KHOA THƯ

HOÀNG THỊ NHUNG

Hướng tới việc biên soạn các mục từ về Mĩ thuật, Trang phục trong Bách khoa thư Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

HOÀNG THỊ THÊM

Nghiên cứu về mục từ chỉ Quốc gia trong Bách khoa thư Britannica (qua mục từ "Finland")

 

 

* TRI THỨC BÁCH KHOA

 

 

VẤN ĐỀ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

NGUYỄN THANH MINH

Quá trình triển khai chính sách biển của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2015

THẾ GIỚI SÁCH

PHẠM VĂN TÌNH

Từ điển văn hóa truyền thống các dân tộc Thái - Tày - Nùng

 

* NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

ĐÀO THANH LAN

Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc thông tin

LƯU QUÝ KHƯƠNG, VŨ LƯƠNG NHƯ QUỲNH

Nghiên cứu về phép lặp trong các bài tình ca tiếng Anh và tiếng Việt

PHẠM NGỌC HÀM

Đôi nét về cách giới thiệu tên tuổi trong giao tiếp tiếng Hán và tiếng Việt

 

PHAN THỊ NGỌC LỆ

Những lỗi sai ngữ pháp cơ bản trong văn bản học thuật tiếng Anh của người Việt

KHUẤT THỊ LAN

Chủ đề giao tiếp trong giao tiếp vợ chồng quan lại, địa chủ người Việt, giai đoạn 1930-1945

 

ĐỖ THỊ THU HUYỀN

Biểu tượng Mẹ Hoa - từ tín ngưỡng dân gian Tày đến sáng tác của Y Phương

NGUYỄN VIẾT THIÊN TƯ, NGÔ HỮU HOÀNG

Đặc điểm ngữ dụng học của thành phần bổ nghĩa phi giới hạn trong danh ngữ tiếng Anh

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

Các luận thuyết nghiên cứu về ngôn ngữ đánh giá trong văn bản và diễn ngôn

 

 

Các tin cũ hơn.............................