Mục lục số 1 (45) Tháng 1.2017

14/06/2017

MỤC LỤC / CONTENTS

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ TỪ ĐIỂN HỌC

LEXICOGRAPHIC ISSUES

 

NGUYỄN CHI LÊ

Một số nhận xét về cấu tọa thuật ngữ Đông y tiếng Việt

 

HOÀNG THỊ THU HÀ

Đặc điểm lớp từ vựng kháng cáo tiếng Anh

 

NGUYỄN THỊ ĐÀO

Từ ghép trong hồi kí Tô Hoài (qua Cát bụi chân ai và Chiều chiều)

 

TRẦN THANH DŨ

Từ ngữ xưng hô trong khẩu hiệu tuyên truyền tiếng Việt và tiếng Anh

 

NGUYỄN VĂN DŨNG

Một số nét đặc trưng văn hóa biển xứ Thanh qua lớp từ ngữ chỉ sản phẩm nghề biển

 

NGUYỄN THỊ THANH

Động từ tình thái đạo nghĩa trong thư tín thương mại tiếng Anh và tiếng Việt

 

PHẠM HƯƠNG QUỲNH

Về khái niệm “Không gian tinh thần”

 

ĐỖ THỊ HIÊN

Phát ngôn có vị từ trao nhận trong tiếng Việt

 

 

NHỮNG VẤN ĐỀ BÁCH KHOA THƯ

ENCYKLOPEDIC ISSUES

 

ĐẶNG HOÀNG HẢI

Xây dựng bảng từ và biên soạn các mục từ về nghề thủ công (trong Bách khoa thư về Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam)

 

TRI THỨC BÁCH KHOA

ENCYCLOPEDIC KNOWLEDGE

 

 

 

VẤN ĐỀ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

 

 

NHỮNG CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN

RELATED FIELDS OF SPECIALITY

 

 

HOÀNG DŨNG

Vấn đề bản quyền ngôn ngữ: Trường hợp Nguyễn Du trong Truyện Kiều

 

PHAN THỊ NGỌC LỆ

Sự chuyển di tiêu cực trong cách biểu đạt Thời và Thể từ tiếng Việt sang tiếng Anh?

 

HỒ THỊ KIỀU OANH

Chiến lược đoán nghĩa của từ trong đọc hiểu tiếng Anh

 

LÊ KINH QUỐC

Chuyển di ngôn ngữ đối với phẩm chất nguyên âm trong phát âm tiếng Anh của sinh viên Việt

 

NGÔ TUYẾT PHƯỢNG

Ẩn dụ ý niệm về cuộc đời trong thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt

 

LÊ THỊ HẢI NGỌC, PHẠM HỒNG HOÀNG MAI

Thông tin về hàng hóa và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức kinh doanh trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa cho người tiêu dùng