TẠP CHÍ TỪ ĐIỂN HỌC CHÂU Á

11/09/2021

Tạp chí đóng vai trò là một diễn đàn hàng đầu trong những vấn đề toàn cầu đang được quan tâm về mặt từ vựng học, chủ yếu tập trung vào các quan điểm có liên quan tới Châu Á; là nơi các nhà nghiên cứu, nhà từ điển học, sinh viên, giáo viên, dịch giả và tất cả những người yêu thích ngôn ngữ trên toàn cầu, những người được mời thảo luận về các vấn đề từ điển học đề cập đến những vấn đề về lịch sử, chữ viết, phê bình ngôn ngữ, cấu trúc từ vựng, ứng dụng công nghệ thông tin, cách thức biên soạn, ngữ liệu học, dịch thuật, giáo dục, v.v.

Trong những năm trước đây, thời điểm do Nhà xuất bản Springer phụ trách, số lần xuất bản của Tạp chí không đều đặn. Cụ thể:

- Năm 2014: 02 số (tháng 7 và tháng 10)

- Năm 2015: 01 số (tháng 12)

- Năm 2016: 01 số (tháng 5 và tháng 10)

- Năm 2017: không có

- Năm 2018: 05 số (các tháng 4, 6, 9, 11, 12)

- Năm 2019: 01 số (tháng 6)

- Năm 2020: 01 số (tháng 6)

Sau khi chuyển sang Nhà xuất bản Equinox, hứa hẹn Tạp chí sẽ xuất bản định kỳ 02 số/năm. Hiện đã có 01 số được xuất bản (tháng 7.2021).

Gần đây, Tạp chí đã được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu khoa học Italia (ANVUR) xếp hạng A và có chỉ số Scopus từ tháng 4.2020.

Mã số tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí: ISSN 2197-4292 (bản in); 2197-4306 (bản trực tuyến).

Trang web chính thức của tạp chí: www.journal.equinoxpub.com/lexi

Logo của Tạp chí:   LEXI Banner

Trang bìa của Tạp chí truyền thống:   https://media.springernature.com/w92/springer-static/cover/journal/40607.jpg

Ban biên tập Tạp chí hiện nay bao gồm:

- Tổng biên tập: Ông Hai Xu (Đại học Nghiên cứu nước ngoài Quảng Đông).

- Đồng Tổng biên tập: Ông Vincent Ooi (Đại học quốc gia Singapore)

- Trợ lý biên tập: Lan Li (Đại học Trung Quốc Hồng Kông)

- Biên tập viên: Arleta Adamska - Salaciak (Đại học Adam Mickiewicz), Dora Amalia (Badan Bahasa), Amy Chi (Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông), Gilles-Maurice de Schryver (Đại học Ghent và Đại học Pretoria), Yongwei Gao (Đại học Fudan), Chu-Ren Huang (Đại học Bách khoa Hồng Kông), Ilan Kernerman (K Dictionaries), Yukio Tono (Đại học Nghiên cứu nước ngoài Tokyo), Shigeru Yamada (Đại học Waseda).

ThS Bùi Thanh Dũng

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam