HIỆP HỘI TỪ ĐIỂN HỌC CHÂU Á

15/03/2022

Hiệp hội Từ điển học Châu Á là một tổ chức phi lợi nhuận. Từ khi thành lập cho tới năm 2015, Hiệp hội đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế tại những quốc gia thuộc khu vực Châu Á với tần suất 2 năm 1 lần. Từ năm 2016, những cuộc hội thảo này được tổ chức thường niên. Trước đây, các bài viết học thuật trong hội thảo được in và xuất bản trên giấy. Trong những năm gần đây, Hiệp hội đã áp dụng hình thức xuất bản điện tử.

Trang web chính thức của hiệp hội: www.asialex.org

Logo của Hiệp hội:

Ngôn ngữ sử dụng chung: Tiếng Anh.

Ban điều hành của Hiệp hội được bầu với nhiệm kỳ 2 năm tại Đại hội thành viên. Những cá nhân này phải đáp ứng điều kiện đã từng tham gia ít nhất một cuộc hội thảo quốc tế do Hiệp hội tổ chức. Mỗi thành viên được phép hoạt động trong Ban điều hành 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Ban thường vụ bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và Thủ quỹ. Ngoài ra còn có thêm 3 thành viên chịu trách nhiệm về chuyên môn, học thuật, ngoại giao; họ có thể được tái nhiệm cho nhiệm kỳ kế tiếp. Ban điều hành cũng bao gồm thêm cựu Chủ tịch, người chịu trách nhiệm chính cho các hội thảo quốc tế trong nhiệm kỳ và thành viên ban biên tập Tạp chí Từ điển học Châu Á.

Danh sách Ban điều hành đương nhiệm (2021 - 2023) bao gồm:

GS Hai XU - Chủ tịch - Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học Châu Á.

Nơi công tác: Đại học Nghiên cứu nước ngoài Quảng Đông

https://www.asialex.org/img/member/xuhai_new.jpg

Bà Kilim NAM - Phó Chủ tịch.

Nơi công tác: Đại học quốc gia Kyungpook

https://www.asialex.org/img/member/Kilim%20Nam1.jpg

PGS.TS Anmin WANG - Thư ký - Phụ trách hội thảo năm 2022.

Nơi công tác: Đại học quốc gia Quảng Tây.

https://www.asialex.org/img/member/Anmin%20Wang.jpg

GS Yelee AN - Phụ trách hội thảo năm 2023.

Nơi công tác: Viện nghiên cứu Hàn Quốc

https://www.asialex.org/img/member/Yelee%20An.jpg

GS Ai INOUE - Thủ quỹ

Nơi công tác: Đại học Tokyo

https://www.asialex.org/img/member/Ai%20Inoue.jpg

Bà. Amy CHI - Thành viên.

Nơi công tác: Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông

https://www.asialex.org/img/member/AmyChi.jpg

PGS.TS Jesus Federico HERNANDEZ - Thành viên.

Nơi công tác: Đại học Philippines Diliman

https://www.asialex.org/img/member/TutingHernandez.JPG

GS Cuilian ZHAO - Thành viên.

Nơi công tác: Đại học Nghiên cứu quốc tế Tứ Xuyên

https://www.asialex.org/img/member/CuilianZhao.jpg

PGS. TS Vincent BY OOI - Cựu Chủ tịch - Đồng Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học Châu Á.

Nơi công tác: Đại học quốc gia Singapore

https://www.asialex.org/img/member/vincentooi.jpg

Ngoài những công việc mang tính hành chính, Ban điều hành chịu trách nhiệm kết nối các học giả gửi bài tham luận, giải đáp những thắc mắc từ các thành viên. Ban điều hành cũng triển khai đại hội thành viên hằng năm với thời gian và địa điểm cụ thể, báo cáo hằng năm về hoạt động hành chính, nghiên cứu khoa học, công tác xuất bản, tài chính cũng như những vấn đề khác có liên quan.

ThS Bùi Thanh Dũng

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

 

Ths. Bùi Thanh Dũng