Biên soạn và xuất bản Bách khoa thư địa phương ở Liên Xô và Liên bang Nga (07/10/2018)

PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng - Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Bách khoa thư văn học trong Kiến văn tiểu lục (18/12/2017)

Lại Văn Hùng – PGS.TS. Ngữ văn, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Nội dung và vị trí của văn học Nga trong Bách khoa thư văn học (15/12/2017)

Đỗ Hải Phong – PGS.TS Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm Hà Nội; Email: dhaiphong@gmail.com.

Địa danh hành chính Thăng Long – Hà Nội thế kỷ 19 (12/12/2017)

Nguyễn Thị Việt Thanh – PGS. TS Ngữ văn, Viện Việt Nam học & Khoa học phát triển - ĐHQG HN; Email: thanhntv@vnu.edu.vn.

Một số ý kiến về việc biên soạn Bách khoa thư Văn học (08/12/2017)

Lại Nguyên Ân – Nhà nghiên cứu văn học, Hội Nhà văn Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc (06/12/2017)

Đinh Ngọc Vượng - PGS.TS. Luật học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Từ âm tiết trong tên riêng đến đặc điểm cấu tạo của tên riêng Việt Nam (04/12/2017)

Đỗ Việt Hùng - GS.TS., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Email: doviethungster@gmail.com.

Phương pháp xây dựng ngân hàng dữ liệu trong từ điển bách khoa (02/12/2017)

Đỗ Thị Lượng – ThS. Ngữ văn, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; Email: dobinhluong@yahoo.com.

Bách khoa toàn thư và “Encyclopedia Britannica” (30/11/2017)

Nguyễn Huy Côn - Tạp chí Nhà thầu & Thị trường Xây dựng, Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam; Email: nghuycon38@gmail.com.